Diferències entre mares i pares en l'aprofitament d'un programa de prevenció familiar de drogues

Show simple item record

dc.contributor.author Ballester Brage, Lluís
dc.contributor.author Amer Fernández, Joan
dc.contributor.author Sánchez-Prieto, Lydia
dc.contributor.author Cabellos Vidal, Albert
dc.date.accessioned 2020-02-12T12:31:13Z
dc.date.available 2020-02-12T12:31:13Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150874
dc.description.abstract [cat] Als programes familiars de prevenció basats en evidència és difícil la retenció dels pares, a diferència del que succeeix amb les mares. Aquest treball examina els resultats separats assolits per les mares i els pares en acabar el Programa de Competència Familiar (PCF-U 11-14). La investigació és un disseny quasiexperimental amb mesures pretest i posttest i grup de control. Pel que fa als resultats, hi ha hagut canvis rellevants en més escales familiars en el cas de les mares. Els resultats assenyalen la necessitat de fer esforços específics més importants amb els pares, per implicar-los més estretament en aquests programes.
dc.format application/pdf
dc.relation.isformatof Reproducció del document publicat a: https://dpde.uib.cat/Publicacions/anuari/
dc.relation.ispartof Anuari de l'educació de les Illes Balears, 2019, vol. 2019, num. 2019, p. 412-422
dc.rights (c) Ballester Brage, Lluís et al., 2019
dc.subject.classification Educació
dc.subject.classification 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
dc.subject.other Education
dc.subject.other 37 - Education
dc.title Diferències entre mares i pares en l'aprofitament d'un programa de prevenció familiar de drogues
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2020-02-12T12:31:13Z
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record