Anàlisi microbiològica per a la identificació de Salmonella spp. al Centre Balear de Biologia Aplicada

Show simple item record

dc.contributor Bennàsar Figueras, Antonio
dc.contributor.author Fiol Bibiloni, Joan Mateu
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-02-13T13:38:54Z
dc.date.issued 2019-02-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150886
dc.description.abstract [cat] Salmonella enterica és una espècie bacteriana patògena, Gram-negativa i intracel·lular facultativa, causant de diverses malalties a diferents espècies animals. Existeixen 6 subespècies diferents de S. enterica, les quals es divideixen en més de 50 serogrups, i aquests en més de 2400 serotips segons les característiques dels antígens O i H, sent la subespècie I (S. enterica subsp. enterica) la responsable del 99% de malalties causades per aquests microorganismes. Les infeccions per aquest bacteri poden produir principalment dues manifestacions clíniques: la gastroenteritis i la febre tifoide. La forma de transmissió principal és mitjançant la ingestió oral d’aliments contaminats degut a que han estat en contacte amb excrements d’animals infectats o que provenen directament d’aquests. Per aquest motiu, a Espanya s’han adoptat diferents plans de control per a determinades poblacions animals tal i com obliga el reglament europeu CE 2160/2003. Per a dur a terme aquest control, el Centre Balear de Biologia Aplicada segueix la UNE-ISO 6579-1:2017, el mètode horitzontal per la detecció, enumeració i serotipat de Salmonella. ca
dc.description.abstract [eng] Salmonella enetrica is a pathogenic, Gram-negative, and facultative intracellular bacteria responsible for several diseases in different animal species. There are 6 different subspecies of S. enterica, which are divided into more than 50 serogroups, and these in more than 2400 serotypes according to the characteristics of the O and H antigens. Subspecie I (S. enterica subsp. enterica) is the responsible of 99% of diseases caused by these microorganisms. Salmonella infections can produce mainly two clinical manifestations: gastroenteritis and typhoid fever. The main form of transmission is thought the oral ingestion of contaminated food because they have been in contact with feces of infected animals of that come directly from them. For this reason, in Spain different control plans have been adopted for certain animals populations, as required by the European regulation EC 2160/2003. To carry out this control, the Centre Balear de Biologia Aplicada follows the UNE-ISO 6579-1:2017, the horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 579 - Microbiologia ca
dc.title Anàlisi microbiològica per a la identificació de Salmonella spp. al Centre Balear de Biologia Aplicada ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:57:04Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics