Fibromiàlgia i Mindfulness Disposicional

Show simple item record

dc.contributor Sitges Quirós, Carolina
dc.contributor.author Capdevila Álvarez, Montserrat
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-02-25T12:25:59Z
dc.date.available 2020-02-25T12:25:59Z
dc.date.issued 2020-02-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150920
dc.description.abstract [cat] Les diferències a la sensibilitat al dolor varien en funció de la interacció de components cognitius, sensorials, afectius i disposicionals. L'objectiu d'aquest treball és estudiar de quina manera el tret de mindfulness, definit com aquella capacitat innata de mantenir l'atenció en el moment present, es relaciona amb la percepció de dolor clínic actual i l'experimental en un grup d'adults amb fibromiàlgia. Es van recopilar dades de quinze adults diagnosticats de fibromiàlgia sobre els seu historial clínic i les seves característiques del dolor mitjançant una entrevista, i també es van avaluar el seu mindfulness disposicional mitjançant el Five Facet Mindfulness Questionnaire i la ràtio de dolor experimental calculat a partir del seu llindar de dolor mitjançant un algòmetre i la seva percepció subjectiva amb una escala visual-analògica. De les cinc variables incloses en el qüestionari, “actuar amb consciència” es relaciona significativament amb la ràtio de dolor experimental (p=0.045), i les variables “no jutjar” i “observar” es relacionen amb el dolor clínic actual (p=0.014 i p=0.020, respectivament). Aquests resultats mostren que existeix una associació entre aquestes variables, i expliquen que a més mindfulness disposicional, menys dolor clínic actual i menys ràtio de dolor experimental mostren els pacients amb fibromiàlgia. ca
dc.description.abstract [eng] Differences in pain sensitivity varies depending on the interaction of cognitive, sensory, affective and dispositional components. The aim of this work is to study how the mindfulness trait, defined as the innate capacity to maintain attention in the present moment, is related to the current clinical pain and the experimental pain in a group of adults with fibromyalgia. We collected data of fifteen adults diagnosed with fibromyalgia about their medical history and the characteristics of their pain through an interview, and we also assessed their dispositional mindfulness using the Five Facet Mindfulness Questionnaire and their experimental pain ratio calculated by the pain threshold using an algometer and their subjective pain perception using a visual-analogue scale. Regarding the five variables included in the questionnaire, “acting with awareness” is significantly related to the experimental pain ratio (p = 0.045) and the “non-judging” and “observing” variables are related to the current clinical pain (p = 0.014 and p = 0.020, respectively). These results show that there is certain an association between these variables and explained that more dispositional mindfulness results in less current clinical pain and less pain threshold/experimental pain ratio. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós ca
dc.subject.other Fibromiàlgia ca
dc.subject.other Midfulness disposicional ca
dc.title Fibromiàlgia i Mindfulness Disposicional ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics