Els macròfits de l’Albufera de Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Gil i Vives, Llorenç
dc.contributor.author Crespí Mas, Maria de la Pau
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-02-28T08:34:19Z
dc.date.available 2020-02-28T08:34:19Z
dc.date.issued 2020-02-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150960
dc.description.abstract [cat] S’Albufera de Mallorca is the most extensive wetland of the Balearic Islands, a border system that provides an unique habitat to most of the species of flora and fauna that lives there. Among them, stand out the macrophytes, important bioindicators of the water’s status. The aim of these study is to analize the macrophyte population that exists actually in the Natural Park, as well as the tolerance range to some physicochemical parameters that influence on their distribution. Observed macrophytic spermathophytes are Ruppia marítima, Potamogeton pectinatus, Myriophyllum spicatum, Lemna minor and Ceratophyllum demersum in 2018. Many species that were in the Park are absent now. In addition, the abundance of them have also decreased because of their high suscebility to the ambiental fluctuations. From here, are necessary more studies to determine the reasons for these changes and learn more about its distribution and presence in s’Albufera ca
dc.description.abstract [spa] S’ Albufera de Mallorca és la zona humida més extensa de Balears, un sistema frontera que propicia un hàbitat únic per a la flora i la fauna que s’hi troba. D’entre aquestes espècies, destaquen els macròfits, importants bioindicadors de l’estat de les aigües que juguen un paper clau dins l’ecosistema. Aquest estudi pretén fer una anàlisi sobre la població de macròfits actualment a s’Albufera, així com el rang de tolerància als diferents paràmetres que hi influeixen en la distribució. La població de macròfits espermatòfits observada a s’Albufera es redueix a Ruppia marítima, Potamogeton pectinatus, Myriophyllum spicatum, Lemna minor i Ceratophyllum demersum al 2018, amb absència de nombrosos taxons presents anteriorment. D’altra banda, l’abundància d’aquests també s’ha vist notablement reduïda, ja que són en la seva majoria, espècies molt susceptibles als canvis del medi. A partir d’aquí, són necessaris estudis més intensius per determinar exactament els motius d’aquests canvis i conèixer millor la seva distribució ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject.other Macròfit ca
dc.subject.other Albufera ca
dc.subject.other PCA ca
dc.subject.other Ceratophyllum demersum ca
dc.subject.other Lemna minor ca
dc.subject.other Myriophyllum spicatum ca
dc.subject.other Potamogeton pectinatus ca
dc.subject.other Ruppia marítima ca
dc.subject.other Salinització ca
dc.subject.other Fisicoquímica de l’aigua ca
dc.title Els macròfits de l’Albufera de Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record