Vulnerabilitat del col·lectiu immigrant: la situació jurídica com a factor greu de risc d’exclusió

Show simple item record

dc.contributor Oliver Perelló, Miquel Àngel
dc.contributor.author Moger Moranta, Margalida
dc.date.accessioned 2015-10-07T18:16:47Z
dc.date.available 2015-10-07T18:16:47Z
dc.date.issued 2015-10-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1512
dc.description.abstract Tal i com assenyala Bustamante (2003, 19) “la condició estructural bàsica que determina la condició social dels migrants (...) al país de destí, es la seva condició de vulnerabilitat com a subjectes de drets humans i laborals”. Per tant, partint d’aquesta premissa en aquest Treball de Fi de Grau en Treball Social es pretén fer una descripció dels factors de vulnerabilitat que pateixen les persones immigrades segons alguns autors, realitzant una focalització en la situació jurídica d’aquelles persones que han emigrat del seu país i s’han instal·lat en territori espanyol. Així, s’intenta descriure, la vulnerabilitat en la que es troben jurídicament, els continus canvis que pateixen en la seva situació administrativa i en conseqüència el risc d’exclusió al que s’enfronten, agreujat per aquests motius. A la vegada, també s’han realitzat entrevistes a professionals de l’àmbit social que atenen a població migrant, per tal de conèixer la intervenció que es realitza des del sistema de protecció de serveis socials (des dels serveis socials comunitaris, especialitzats i tercer sector) per donar resposta a dita situació de vulnerabilitat soferta per dit col·lectiu. I també, a la vegada, s’ha realitzat una entrevista a una persona immigrant provinent de Senegal i resident a Mallorca des de fa 10 anys, per tal de contrastar l’exposat tant a la recerca documental com a les entrevistes per part de les professionals, amb un cas real d’una persona que ha viscut el procés migratori i la consegüent arribada i establiment a la nova comunitat, amb tots els entrebancs i dificultats que això suposa. I finalment, s’exposen un seguit de conclusions sobre la temàtica tractada; la resposta que es dóna des dels distints serveis; i les possibles millores que modificarien la vulnerabilitat del col·lectiu migrant i la qualitat i tipus d’atenció del sistema de serveis socials, segons les professionals i la persona migrant entrevistats. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Ciències socials ca
dc.title Vulnerabilitat del col·lectiu immigrant: la situació jurídica com a factor greu de risc d’exclusió ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Immigració ca
dc.subject.keywords Immigration ca
dc.subject.keywords Factors de vulnerabilitat ca
dc.subject.keywords Vulnerability factors ca
dc.subject.keywords Inestabilitat jurídica ca
dc.subject.keywords Juridical instability ca
dc.subject.keywords Risc d’exclusió ca
dc.subject.keywords Exclusion risk ca
dc.subject.keywords Serveis socials ca
dc.subject.keywords Social services ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics