Assaig de l’eficiència en cultiu in-vitro de fungicides sobre fongs de la fusta d’ametller

Show simple item record

dc.contributor Olmo García, Diego
dc.contributor Juan Serra, Andreu
dc.contributor.author Fabricius, Kyrian Moses
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:23:30Z
dc.date.available 2020-03-24T10:23:30Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151320
dc.description.abstract [cat] A l’any 2008 es va detectar una severa decadència dels ametllers a diverses finques de Mallorca (Illes Balears). S’observaren símptomes que incloïen un ràpid col·lapse de branques, clorosi de fulles, la mort de gemmes i brots, uns símptomes interns de la fusta característics, i en els casos més severs, la mort d’individus després de poques setmanes de l’aparició dels primers símptomes. Arrel d’això, s’han dut a terme estudis a fi de determinar la etiologia, identificant espècies de la família Botryosphaeriaceae com a autors d’aquest símptomes. Fins al moment, no s'han realitzat estudis de control de malalties de la fusta causades per fongs en ametller, no obstant, aquestes malalties han estat molt estudiades en el cultiu de la vinya i lògicament el control és un aspecte que ha estat estudiat en molts dels treballs realitzats. En aquest sentit, considerant que s'ha demostrat que les infeccions d'aquestes malalties es produeixen a través de les ferides de poda, un objectiu principal de les estratègies de control és la protecció de aquestes ferides. Donats aquests antecedents, en aquest treball es presenta un assaig que pretén ser un punt de partida per al control de les malalties de la fusta causades per fongs Botryosphaeriaceae en ametller, amb un assaig de fungicides in vitro. L’assaig va consistir en l’avaluació de l'eficiencia de deu fungicides de distints grups químics respecte a la inhibició del creixement micelià en un 50% de quatre espècies de la família Botryosphaeriaceae, N. luteum, N. mediterraneum, N. parvum i D. seriata. L’estudi reflexa que els dos fungicides més eficaços foren el Tebuconazol i el Piraclostrobin en la inhibició de creixement micelià en tots els fong assajats degut als seus baixos valors de CE50. Seguit d’aquests dos fungicides, el Ciproconazol resultà útil en tots els fong exceptuant N. parvum, i el Metil Tiofanat exceptuant N. luteum. Aquests quatre fungicides són els candidats que es recomanen assajar en futurs estudis de control in planta.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Assaig de l’eficiència en cultiu in-vitro de fungicides sobre fongs de la fusta d’ametller
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Ametller
dc.subject.keywords Botryosphaeriaceae
dc.subject.keywords Diplodia
dc.subject.keywords Fungicida
dc.subject.keywords In vitro


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record