L'art de sumar: Introducció als algoritmes per calcular sumes de sèries hipergeomètriques

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)