Implementació de xarxes neuronals artificials per estimar evapotranspiració de referència a les Illes Balears amb validació per parts

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)