Anàlisis de models espacials en sistemes de comunicació mòbils

Show simple item record

dc.contributor Riera Palou, Felip
dc.contributor Femenias Nadal, Guillem
dc.contributor.author Mira Febrer, Laura
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:25:32Z
dc.date.available 2020-03-24T10:25:32Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151415
dc.description.abstract [cat] El principal objectiu de les operadores de telefonia mòbil és proporcionar en tot moment cobertura als seus usuaris. Degut al creixement ràpid del nombre de dispositius mòbils en els darrers anys, s’han proposat noves tècniques de reutilització freqüencial per tal de que les operadores puguin proveir servei a tots els seus usuaris de forma eficient. La localització i estructura espacial de les estacions base és un factor clau a l’hora d’analitzar l’eficiència i el rendiment de les xarxes de comunicacions mòbils. En aquesta memòria quedarà reflectit l’estudi dels models espacials hexagonal, el Poisson Hard-Core Process, i el Poisson Point Process, i l’anàlisi de com els hi afecten alguns factors de xarxa a les prestacions del sistema. Aquests factors o característiques que s’han tengut en compte a l’hora de realitzar l’estudi són diferents radis de cobertura, el nombre d’estacions base i distàncies entre elles, i la potència de transmissió de les antenes. També s’analitzen els efectes que provoquen en el rendiment de cada tipus de model les pèrdues de path loss i els esvaïments de shadowing. Segons l’article [2] el model Poisson Hard-Core Process és el model que modela millor la realitat. Amb l’anàlisi dels diferents models s’arribarà a la conclusió que el model hexagonal és el més optimista en referència almodel Poisson Hard-Core Process i que elmodel Poisson Point Process és el més pessimista. La memòria també consta d’una secció on s’estudia l’efecte que provoquen la tècnica de reutilització freqüencial completa, amb factor de reutilització ¢ Æ 3, i la tècnica de reutilització fraccional de freqüència Strict utilitzant una relació senyal renou més interferència llindar en un interval d’entre -15 i 15 dB. Amb aquesta darrera anàlisi també es comprova com el model hexagonal respon més positivament que els demés a l’hora d’introduir aquestes dues tècniques. ix
dc.description.abstract 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title Anàlisis de models espacials en sistemes de comunicació mòbils
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record