Software de gestió de reparacions

Show simple item record

dc.contributor Fontanet, Gabriel
dc.contributor.author Nadal Servera, Bartomeu
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:25:35Z
dc.date.available 2020-03-24T10:25:35Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151453
dc.description.abstract [cat] Aquest document és la memòria del treball de fi de grau d’Enginyeria Informàtica. Aquest treball s’ha realitzat durant el segon quadrimestre del curs 2013-2014. El treball neix de la idea de desenvolupar un software que permeti gestionar les reparacions de hardware que duu a terme una PIME . En el document es detalla principalment la part d’anàlisi del software, que ha estat necessari per realitzar les tasques de disseny, implementació i proves. Els apartats que s’hi poden trobar són: El punt 1.Introducció, en el qual s’hi explica per que s’ha realitzar aquest projecte i quin és el seu objectiu. A més, es descriu el procés que es segueix a l’empresa alhora de fer una reparació i finalment s’hi pot trobar una petita descripció de la funcionalitat que haurà de cobrir el software per a facilitar la feina. En el punt 2.Entorn tecnològic s’explica el marc teòric on s’ha desenvolupat el software, en primer lloc les metodologies que s’han seguit, seguidament els llenguatges d’implementació i finalment altre software que ha donat suport. En el punt 3.Entorn operacional es defineixen en primer lloc quins usuaris empraran el software i en segon lloc on s’executarà el mateix. En el punt 4. Anàlisi de requisits s’expliquen els requisits d’usuari i seguidament els requisits de sistema i en finalment la planificació que s’ha programat per al desenvolupament del software. En el punt 5. Solució adoptada s’hi pot trobar en primer lloc el model de dades, que llavor ha servit per a crear el model relacional i seguidament els casos d’ús que expliquen de manera més detallada la funcionalitat. Finalment en el punt 6. Estat actual s’hi poden trobar algunes imatges de com es troba el software en elmoment de l’entrega i presentació d’aquest treball de fi de grau. A més de la memòria també s’han implementat les quatre primeres fases del software, descrites al capítol 4.3, amb les tecnologies Javascipt i PHP. Aquest còdi actualment està en funcionament i es pot consultar però no s’ha trobat adient incloure’l a la documentació.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 004 – Informàtica
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Software de gestió de reparacions
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Software
dc.subject.keywords Reparacions
dc.subject.keywords Procés
dc.subject.keywords Anàlisi
dc.subject.keywords Requisits


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics