Projecte d'activitats del Palau d'Esports d'Inca

Show simple item record

dc.contributor Carmona Gómez, Cristian
dc.contributor Oliver Herrero, María Eugenia
dc.contributor.author Sauci Agüera, Rocío
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:30:59Z
dc.date.available 2020-03-24T10:30:59Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151624
dc.description.abstract [cat] El present projecte d’activitats s’ha organitzat de manera que tots els elements que formen part d’ell estiguin correctament estructurats i siguin de lectura clara i senzilla. El capítol 0 d’introducció tracta dels aspectes generals del Palau d’esports d’Inca com poden ser l’objectiu del projecte d’activitats, qui és el promotor, breu descripció de l’edifici, si és d’aplicació i de quina manera el CTE, quina és la normativa en matèria d’activitats que li afecta, la descripció de l’activitat que s’hi desenvolupa, quines són les molèsties i riscos potencials, el seu aforament, la maquinària existent, les principals fonts d’energia, etc. El capítol 1 de protecció contra incendis vol donar compliment a la diferent normativa en matèria de protecció contra incendis en relació amb aspectes com l’evacuació dels ocupants de l’edifici, les instal·lacions de protecció contra incendis o la resistència al foc dels elements estructurals del Palau d’esports d’Inca. El capítol 2 d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques es divideix en dues parts ben diferenciades. Per una banda es justifica el compliment del CTE en relació amb la seguretat d’utilització i supressió de barreres arquitectòniques i per l’altra es dona compliment a l’establert al Decret autonòmic d’accessibilitat. Els capítols 3, 4, 5 i 6 són els que fan referència a les instal·lacions de l’edifici tals com electricitat, fontaneria, evacuació d’aigües i ventilació de l’edifici. L’apartat d’amidaments i pressupost ofereix la quantitat de doblers que calen per donar compliment als 6 capítols esmentats. Pel tràmit administratiu d’obtenir la llicència d’activitats s’han de presentar altres documents junt amb els que formen part d’aquest projecte, com per exemple la fitxa resum, la declaració responsable, el plec de condicions o l’estudi/estudi bàsic de seguretat i salut, entre altres. Com que es tracta d’un projecte educatiu, només s’ha realitzat el projecte tècnic d’acord amb la proposta inicial acceptada pel treball de fi de grau dels estudis de Grau d’edificació.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Projecte d'activitats del Palau d'Esports d'Inca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords CTE
dc.subject.keywords Palau d’esports
dc.subject.keywords Activitat
dc.subject.keywords Instal·lacions
dc.subject.keywords Accessibilitat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics