Desenvolupament d’una interfase opto-acoblada genèrica per a entorns industrials

Show simple item record

dc.contributor Segura Fuster, Jaume Agapit
dc.contributor.author Socias Llabrés, Bartolomé
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:31:00Z
dc.date.available 2020-03-24T10:31:00Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151646
dc.description.abstract [cat] La reducció de costs i l’augment de la productivitat que suposa un procés automatitzat vers un que no ho està fa que les empreses estiguin constantment invertint en maquinària apte per ser introduïda en aquest món. Però, de vegades el que es cerca no és renovar la maquinària, sinó trobar una manera simple de compatibilitzar diferents equips per conèixer-ne el seu estat d’una manera més integrada. L’objectiu és concentrar tota la informació de manera distribuïda per la seva monitorització i facilitar la visió global de tots els processos. Si partim del punt de que moltes màquines disposen de LEDs per indicar el seu estat, ja en coneixem l’element transmissor que tenen en comú. En aquest projecte dissenyarem una interfase genèrica capaç de capturar l’estat d’un equip monitoritzant els seus LEDs. Per això emprarem un PLC, idoni per entorns industrials per la seva robustesa, immunitat al soroll elèctric i capacitat per suportar vibracions i temperatures elevades. Aquest ens facilitarà la tasca en quant al requisit de ser genèric i poder adaptar-lo a les necessitats gràcies a la seva lògica programable. Per a obtenir el senyal del LED i no actuar en la circuiteria interna de la màquina, el més adequat és fer ús d’un fotosensor. En vers de disposar el fotosensor en front del LED, i haver de transportar el senyal elèctric fins al punt on es trobi tota la circuiteria, transportarem el senyal lluminós, acoblant un cable de fibra òptica entre el LED i el sensor. Així obtindrem un bon aïllament galvànic i a la vegada evitarem el soroll causat pels conductors elèctrics.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Desenvolupament d’una interfase opto-acoblada genèrica per a entorns industrials
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Interfase
dc.subject.keywords Genèrica
dc.subject.keywords PLC


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record