Ús de façanes verdes aplicat a un projecte d'edificació

Show simple item record

dc.contributor Muñoz Gomila, Joan
dc.contributor.author Socias Vallori, Rafel
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:31:00Z
dc.date.available 2020-03-24T10:31:00Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151647
dc.description.abstract [cat] L’objectiu general d’aquest projecte final de grau és la realització d’un sistema de vegetació de les façanes i cobertes d’edificis i del seu possible ús com a sistema passiu d’estalvi d’energia en edificació. En primer lloc, s’aborda de forma general l’estat de l’anomenada arquitectura vegetada, tant de cobertes com de façanes, fent incidència en els aspectes funcionals de la integració de vegetació en els edificis. Un cop acotada la temàtica objecte del projecte, és a dir, les façanes vegetades, es du a terme un estudi més específic sobre aquests sistemes. En aquest estudi s’evidencia l'existència d’un gran nombre de sistemes constructius diferents emprats per a la vegetació de façanes, i en conseqüència la dificultat en interpretar i comparar les dades referents als seus aspectes funcionals. També es detecta que la recerca en aquest sector és incipient i que la normativa és quasi bé inexistent. De l'anàlisi es pot considerar que són les façanes vegetades de doble pell o cortines vegetals les que ofereixen millors expectatives en quant a proveir superfícies vegetades verticals integrades a l’edificació, ja que consten de sistemes constructius senzills i fàcilment desmuntables. En el tema de la coberta s'ha optat per la solució de coberta extensiva inclinada, aquesta és formada mitjançant plantes autòctones d’alta resistència al vent, gelades i a la sequera. Aquest tipus de cobertes es caracteritzen per dur un manteniment molt reduït, limitantse a dues o tres inspeccions a l'any. Una vegada estudiats els sistemes existents, es proposa l'aplicació d’una façana vegetada i una coberta a un projecte de reforma i ampliació d’una caseta situada a la finca Ca’n Xexa, al TM de Sa Pobla. El projecte parteix de l'estat actual de la caseta i d’un projecte bàsic projectat per l'arquitecte Llorenç Seguí Serra. Es fan una sèrie de modificacions al projecte per tal d'adaptar un sistema modular de façana vegetada i una coberta extensiva inclinada, tot això sense perdre l'essència de la casa. La façana vegetal està formada per una doble pell, per tant encara que està integrada a la casa, funciona independentment, és a dir, si algun dia es volgués eliminar o desmuntar seria un procés senzill.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Ús de façanes verdes aplicat a un projecte d'edificació
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Façana vegetal
dc.subject.keywords Vivenda Unifamiliar Aïllada
dc.subject.keywords Aïllament
dc.subject.keywords Coberta verda
dc.subject.keywords Detalls Constructius


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics