Aixecament de plànols, detecció de lessions, i proposta d'intervenció a l'Església de Sant Feliu de Llubí

Show simple item record

dc.contributor Marcó Antón, Joan Josep
dc.contributor.author Soler Vallespir, Jordi Albert
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:31:01Z
dc.date.available 2020-03-24T10:31:01Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151651
dc.description.abstract [cat] El present Treball de Fi de Grau té per objecte l’estudi de l’Església de Sant Feliu, del s. XVI, i en concret, la realització de l’aixecament gràfic dels plànols d’estat actual, la detecció de les lesions que presenta i formular una proposta d’intervenció per tal d’esmenar‐les. En primer lloc, s’ha realitzat un estudi històric de l’edifici, fent una exhaustiva recerca a les diverses fonts documentals. S’han obtingut dades tant de la seva construcció inicial, com de les successives reformes de les què ha estat objecte. Per l’aixecament gràfic, i atès que la documentació gràfica existent era insuficient o bé incorrecte, s’han realitzat els diferents plànols d’estat actual amb les dades obtingudes amb l’aixecament topogràfic realitzat amb una estació total per les mides exteriors i volumètriques, complementat amb les dimensions obtingudes amb l’ús del mesurador làser i la cinta mètrica. Aquestes dades s’han processat amb un programa de dibuix assistit per ordinador per obtenir els plànols de l’edifici. Amb aquest plànols d’estat actual com a base, s’han identificat i localitzat les diferents lesions que presenta l’església, que permetran obtenir una orientació sobre l’estat de conservació del bé immoble, un dels principals objectius d’aquest treball. D’aquests processos patològics se n’han analitzat es causes possibles i se n’ha determinat la seva gravetat, així com també s’ha establert un termini d’intervenció recomanable. S’han dissenyat unes fitxes per a cada lesió on es resumeix tota aquesta informació. Finalment, s’ha realitzat un pressupost orientatiu per tal d’esmenar aquestes lesions, proporcionant, així, una informació a la propietat de l’edificació de quina podria ser la quantitat econòmica que s’hauria d’assumir per corregir aquestes deficiències, en funció de la seva gravetat.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Aixecament de plànols, detecció de lessions, i proposta d'intervenció a l'Església de Sant Feliu de Llubí
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Rehabilitació
dc.subject.keywords Lesions constructives
dc.subject.keywords Lesions constructives
dc.subject.keywords Materials
dc.subject.keywords Edificació històrica
dc.subject.keywords Intervenció


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics