Efecte de la salinitat sobre la germinació de Salsola kali L. i sobre el creixement de Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth

Show simple item record

dc.contributor Gil Vives, Lorenzo
dc.contributor.author Sureda Antich, Antoni
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:31:01Z
dc.date.available 2020-03-24T10:31:01Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151661
dc.description.abstract [cat] Els sistemes dunars s’han vist afectats negativament els darrers anys. Degut al turisme, s’han hagut d’adaptar les platges i dissenyar sistemes de neteja que disminueixen les dunes existents i fan quasi impossible la formació de noves dunes. Salsola kali L. (Chenopodiaceae) és una espècie de la vegetació anual pionera dels sistemes dunars. Aquestes espècies es caracteritzen per suportar grans concentracions de sal i crèixer en ambients rics en nitrogen. D’aquesta manera presenten diferents mecanismes per fer front a les aquestes condicions d’aridesa i salinitat. Sporobolus pungens (Schreber.) Kunth (Poaceae) és una espècie de la platja seca, que per sobreviure a aquests ambients desfavorables han desenvolupat unes cutícules més gruixudes per evitar deshidratar-se enfront a les altes temperatures. Els objectius principals són analitzar el comportament germinatiu de Salsola kali L. front a la temperatura i a diferents nivells de salinitat i avaluar el creixement d’Sporobolus pungens (Schreber.) Kunth front a diferents nivells de salinitat. Els principals resultats de Salsola kali L. ens indiquen que a major temperatura major tant per cent de germinació i a més que a major concentració de sal menor efecte germinatiu. En quant a Sporobolus pungens (Schreber.) Kunth a major concentració de sal, menor creixement dels diferents individus.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri all rights reserved
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Efecte de la salinitat sobre la germinació de Salsola kali L. i sobre el creixement de Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Sistema dunar
dc.subject.keywords Salsola kali L.
dc.subject.keywords Sporobolus pungens (Schreber.) Kunth.
dc.subject.keywords Temperatura
dc.subject.keywords Salinitat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record