Caracterització del sector agrari de les Illes Balears a partir de criteris agrícoles, forestals i ramaders

Show simple item record

dc.contributor Cifre Llompart, Josep
dc.contributor.author Llompart Cifre, Miquel
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2020-03-25T09:30:44Z
dc.date.available 2020-03-25T09:30:44Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151738
dc.description.abstract [cat] S’estudia el sector agrari de les Illes Balears a partir de criteris forestals, agrícoles i ramaders. Les dades procedeixen de la Política Agrària Comuna, del Servei de Ramaderia, del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl i de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears. Una vegada elaborada la base de dades, aquesta s’analitza i es millora amb dades precedents d’altres fonts. Per una banda, es corregeix la superfície de l’olivar i la de la vinya per a vinificació. Per altra banda, s’afegeix el cens de reproductores de la raça frisona i el del porc negre. A continuació, es realitza una estadística descriptiva que permet la caracterització del subsector agrícola i del ramader, efectuant una anàlisi més profunda d’aquest darrer, estudiant l’estructura de les explotacions ramaderes de cada espècie, calculant la càrrega ramadera per illes i avaluant l’evolució del cens ramader per espècies i per illes. El subsector agrícola de les Illes Balears presenta una realitat molt diferenciada entre illes, especialment pel que fa als cultius i al nombre i dimensió de les explotacions agrícoles. Mallorca i les Pitiüses tenen una distribució similar respecte als cultius, mentre que a Menorca quasi la totalitat de la superfície agrària es troba destinada a pastures. El subsector ramader de les Illes Balears presenta una realitat molt diferenciada entre illes, pel que fa al cens i al nombre i dimensió de les explotacions ramaderes. A més, l’evolució del cens és molt diferent entre espècies, disminuint a totes, a excepció de l’equí.
dc.description.abstract [eng] The agricultural sector of the Balearic Islands is studied on the basis of forestry, agricultural and livestock criteria. The origin of the data is Common Agricultural Policy, Cattle Service, Forest Management and Soil Protection Service, and Statistical Institute of the Balearic Islands. Once the database is prepared, it is analyzed and improved with data from other sources. On the one hand, it corrects the surface pf the olive grove and vineyard for wine making. On the other hand, is added to the players the Frisian and the Black Pig. Next, a descriptive statistic is made that allows the characterization of the agricultural sub-sector and the cattle rancher, making a deeper analysis of the latter, studying the structure of the cattle of every kind, calculating the livestock load for islands and evaluating the evolution of the livestock census for spices and islands. The agricultural sub-sector of the Balearic Islands has a distinct reality islands, especially with regard to crops and to the number and size of the farms. Majorca and Pitiüses Islands have a similar distribution with respect to crops. Almost all the agricultural surface of Menorca is destined to pastures. The livestock sub-sector of the Balearic Islands has a distinct reality islands, as of the census and the number and size of the farms. The evolution of the livestock census is very different between species, diminishing at all except for the horses.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Caracterització del sector agrari de les Illes Balears a partir de criteris agrícoles, forestals i ramaders
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Sector agrari
dc.subject.keywords Subsector agrícola
dc.subject.keywords Subsector ramader
dc.subject.keywords Superfície forestal
dc.subject.keywords Illes Balears


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics