Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de myo-inositol hexafosfat en mostres biològiques i estudis farmacocinètics

Show simple item record

dc.contributor.author Tur Tur, Eva
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2020-03-26T16:06:53Z
dc.date.available 2020-03-26T16:06:53Z
dc.date.issued 2020-03-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151824
dc.description.abstract [cat] La present Tesi Doctoral té com a objectiu portar a terme estudis que formen part del procés de desenvolupament preclínic del myo-inositol hexafosfat com a fàrmac per al tractament de malalties relacionades amb processos patològics de calcificació. Concretament, s’han realitzat estudis de farmacocinètica, prèvia qualificació i validació dels corresponents mètodes analítics en matrius biològiques. La disponibilitat d’eines adequades per a la determinació del perfil d’impureses i la potència del principi actiu utilitzat pels diversos estudis en el procés de desenvolupament d’un fàrmac resulta una primera etapa crítica que requereix el desenvolupament i validació dels mètodes bioanalítics adequats d’acord amb les directrius marcades per la ICH (International Conference on Harmonisation). Aquests treballs analítics representen l’eina fonamental per tal d’estudiar posteriorment el comportament farmacocinètic del myo-inositol hexafosfat. La informació que se n’obtingui, completarà la dels estudis preclínics, i permetran obtenir la dosi terapèutica estimada per tal d’iniciar els estudis clínics. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this Doctoral Thesis is to develop some of the required studies related to the preclinical process for the approvement of myo-inositol hexaphosphate as a drug for the treatment of diseases associated with pathological calcifications. In particular, qualification and validation of analytical methods in biological matrices has been performed for the determination of the pharmacokinetic profile of the product. The availability of suitable tools to determine the impurities profile and the capability of the API used for several studies in the process of drug development is a critical step that requires the development and validation of bioanalytical methods following ICH guidelines (International Conference on Harmonization). This analytical work represents the fundamental tool for the study of the pharmacokinetic profile of myo-inositol hexaphosphate. The obtained data will complete the preclinical studies of safety and will allow the determination of the estimated therapeutic dose to be used in Clinical Phase. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 292 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Fàrmac ca
dc.subject.other Estudis farmacocinètics ca
dc.subject.other Matriu biològica ca
dc.subject.other Mètode bioanalític ca
dc.subject.other HPLC-MS ca
dc.subject.other Determinació directe ca
dc.subject.other Myo-inositol hexafosfat ca
dc.subject.other Fármaco ca
dc.subject.other Estudios farmacocinéticos ca
dc.subject.other Matriz biológica ca
dc.subject.other Método bioanalítico ca
dc.subject.other Determinación directa ca
dc.subject.other Myo-inositol hexafosfato ca
dc.subject.other Fitato ca
dc.subject.other Drug ca
dc.subject.other Pharmacokinetic studies ca
dc.subject.other Biological matrices ca
dc.subject.other Bioanalytical method ca
dc.subject.other Direct determination ca
dc.subject.other Myo-inositol hexaphosphate ca
dc.subject.other Phytate ca
dc.title Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de myo-inositol hexafosfat en mostres biològiques i estudis farmacocinètics ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 54 - Química ca
dc.subject.udc 543 - Química analítica ca
dc.subject.ac Química analítica ca
dc.contributor.director Grases Freixedas, Fèlix
dc.contributor.director Perelló Bestard, Joan


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics