Avaluació dels marcadors d'inflamació i estrès oxidatiu per la prevenció i reversió de les comorbilitats associades a l'obesitat mitjançant la dieta mediterrània

Show simple item record

dc.contributor Sureda Gomila, Antonio
dc.contributor.author Monserrat Mesquida, Margalida
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-03-29T16:32:03Z
dc.date.issued 2019-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151836
dc.description.abstract [cat] La malaltia del fetge gras no alcohòlic (MFGNA) és actualment la causa més comú́de malaltia hepàtica en el món occidental, que afecta fins al 30% de la població́ , amb una tassa de prevalença més elevada entre obesos i diabètics. MFGNA es caracteritza pel dipòsit gras en els hepatòcits, que pot progressar cap a una esteatohepatitis no alcohòlica inflamatòria (EHNAI) i cap a la fibrosis o cirrosis si no es tracta correctament. Està fortament lligada al sobrepès, l’obesitat i la resistència a la insulina, i també́ està considerada com la manifestació hepàtica de la síndrome metabòlica. Actualment no existeix tractament farmacològic eficaç̧per revertir la MFGNA, i és per això, que les estratègies nutricionals i d’estil de vida són fonamentals per a millorar els factors de risc per prevenir la progressió́de la malaltia. L’estrès oxidatiu i la inflamació́es citen com a mecanismes implicats en la patogènia de la MFGNA, per aquest motiu, els aliments que contenen antioxidants i components anti-inflamatoris bioactius s’han de tenir en compte alhora de dissenyar una bona dieta nutricional. La hipòtesi del estudi suggereix que la restricció calòrica, pensada com un règim dietètic que redueix les calories i, alhora, proporciona una ingesta adequada, especialment d’antioxidants, juntament amb l’activitat física personalitzada, podria tenir una varietat de conseqüències positives en la salut, inclosa la disminució de malalties degeneratives com l’esteatosi hepàtica. L’objectiu del projecte és avaluar els efectes d’una intervenció nutricional basada en la dieta mediterrània sobre els marcadors d’inflamació i d’estrès oxidatiu per la prevenció i reversió de la MFGNA en pacients amb síndrome metabòlica. ca
dc.description.abstract [eng] Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is currently the most common cause of hepatic disease in the western world, which affects up to 30% of the population, with a higher prevalence rate among obese and diabetic patients. NAFLD is characterized by fat deposition in hepatocytes, which can progress towards a non-alcoholic inflammatory steatohepatitis (NAISH) and towards fibrosis or cirrhosis if it is not treated correctly. It is strongly linked to overweight, obesity, and insulin resistance, and is also considered as the liver manifestation of metabolic syndrome. There is currently no effective pharmacologic treatment to reverse NAFLD, which is why nutrition and lifestyle strategies are essential in order to improve the risk factors for preventing the progression of the disease. Oxidative stress and inflammation are cited as mechanisms involved in the pathogenesis of NAFLD, for this reason, foods containing antioxidants and antiinflammatory bioactive components should be taken into account while designing a good nutritional diet. The study hypothesis suggests that caloric restriction, thought of as a diet that reduces calories and at the same time, provides adequate intake, especially antioxidants, along with personalized physical activity, could have a variety of positive consequences in the Health, including the reduction of degenerative diseases such as liver steatosis. The objective of the project is to evaluate the effects of a nutrition intervention based on the Mediterranean diet on the markers of inflammation and oxidative stress for the prevention and reversal of NAFLD in patients with metabolic syndrome. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject 663/664 - Aliments i nutrició. Enologia. Olis. Greixos ca
dc.subject.other Fetge gras no alcohòlic ca
dc.subject.other Obesitat ca
dc.subject.other Síndrome metabòlica ca
dc.subject.other Dieta mediterrània ca
dc.subject.other Inflamació ca
dc.subject.other Estrès oxidatiu ca
dc.subject.other Non-alcoholic fatty liver ca
dc.subject.other Metabolic syndrome ca
dc.subject.other Mediterranean diet ca
dc.subject.other Inflammation ca
dc.subject.other Oxidative stress ca
dc.title Avaluació dels marcadors d'inflamació i estrès oxidatiu per la prevenció i reversió de les comorbilitats associades a l'obesitat mitjançant la dieta mediterrània ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:57:07Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics