Modeling semiconductor ring lasers

Show simple item record

dc.contributor.author Pérez Serrano, Antonio
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2020-04-03T16:37:53Z
dc.date.available 2020-04-03T16:37:53Z
dc.date.issued 2020-04-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151948
dc.description.abstract [cat] La present tesi tracta sobre el modelatge de làsers d'anell de semiconductor centrant-se en la dinàmica no lineal, la propietats modals i l'estabilitat dinàmica que mostren aquests dispositius. Els làsers d'anell són dispositius que mostren una gran riquesa de comportaments dinàmics. Aquesta riquesa es deu a la presència de dos camps elèctrics que es propaguen en sentits oposats dins de la cavitat òptica, i a la interacció entre ells a través del mitjà actiu, que és el responsable de proporcionar el guany dels camps. D'entre la varietat de comportaments dinàmics, el règim d'emissió unidireccional biestable ha acaparat l'interès de la comunitat científica en l'última dècada pel seu ús en memòries òptiques i portes lògiques. Aquestes noves aplicacions han motivat la creació de models més complexos que els existents que s'han desenvolupat a la tesis, per servir de guia en el disseny de dispositius optimitzats per a situacions específiques. ca
dc.description.abstract [spa] La presente tesis trata sobre el modelado de láseres de anillo de semiconductor centrándose en la dinámica no lineal, las propiedades modales y la estabilidad dinámica que muestran estos dispositivos. Los láseres de anillo son dispositivos que muestran una gran riqueza de comportamientos dinámicos. Esta riqueza se debe a la presencia de dos campos eléctricos que se propagan en sentidos opuestos dentro de la cavidad óptica, y a la interacción entre ellos a través del medio activo, que es el responsable de proporcionar ganancia a los campos. De entre la variedad de comportamientos dinámicos, el régimen de emisión unidireccional biestable ha acaparado el interés de la comunidad científica en la última década por su uso en memorias ópticas y puertas lógicas. Estas nuevas aplicaciones han motivado la creación de modelos más complejos a los existentes que se han desarrollado en esta tesis, para servir de guía en el diseño de dispositivos optimizados para situaciones específicas. ca
dc.description.abstract [eng] This thesis deals with the modeling of semiconductor ring lasers focused on their non-linear dynamics, the modal properties and dynamical stability shown by these devices. Ring lasers are devices that show a rich variety of dynamical behaviors. This richness is due to the presence of two electric fields propagating in opposite directions within the optical cavity, and the interaction between them through the active medium, which is responsible for providing gain to the fields. Among the variety of dynamic behaviors, the unidirectional bistable emission regime has attracted the interest of the scientific community in the last decade for its use in optical memories and logic gates. These new applications have motivated the creation of more complex models that then ones existing that have developed in this thesis, to guide the design of devices optimized for specific situations. ca
dc.format all rights reserved
dc.format.extent 171 ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Processat i lògica al domini òptic ca
dc.subject.other Optoelectrònica ca
dc.subject.other Dinàmica no lineal ca
dc.subject.other Teoria del Làser ca
dc.subject.other Làsers d’anell ca
dc.subject.other Làsers de semiconductor ca
dc.subject.other Procesado y lógica en el dominio óptico ca
dc.subject.other Optoelectrónica ca
dc.subject.other Dinámica no lineal ca
dc.subject.other Teoría del Láser ca
dc.subject.other Láseres de semiconductor ca
dc.subject.other Láseres de anillo ca
dc.subject.other Alloptical processing and logics ca
dc.subject.other Optoelectronics ca
dc.subject.other Non-linear dynamics ca
dc.subject.other Ring lasers ca
dc.subject.other Semiconductor lasers ca
dc.subject.other Laser theory ca
dc.title Modeling semiconductor ring lasers ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 53 - Física ca
dc.subject.udc 535 - Òptica ca
dc.subject.ac Tecnologia electrònica ca
dc.contributor.director Scirè, Alessandro
dc.contributor.codirector Balle Monjo, Salvador


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics