La consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca (Palma, Arxiu Capitular de Mallorca, ms. 3.400). Estudi de les fonts literàries i edició del text

Show simple item record

dc.contributor.author Seguí Trobat, Gabriel
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2020-04-08T10:45:41Z
dc.date.available 2020-04-08T10:45:41Z
dc.date.issued 2020-04-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152000
dc.description.abstract [cat] La consueta de sagristia de la Seu de Mallorca és un dels testimonis més importants del català litúrgic medieval. La tesi ha consistit en la transcripció completa del document, precedida per un estudi litúrgic, literari i lingüístic que permet situar el text en el seu context i copsar la seva importància per a la història de la llengua catalana i per a la història de la litúrgia. Per això, l’aspecte més important de l’estudi preliminar és el capítol dedicat a l’estudi de les representacions teatrals dins la litúrgia de la catedral de Mallorca i a l’anàlisi del català usat en el manuscrit ca
dc.description.abstract [spa] La consueta de sacristía de la Catedral de Mallorca es uno de los testimonios más importantes del catalán litúrgico medieval. La tesis ha consistido en la transcripción completa del documento, precedida por un estudio litúrgico, literario y lingüístico que permite situar el texto en su contexto y captar su importancia para la historia de la lengua catalana y para la historia de la liturgia . Por ello, el aspecto más importante del estudio preliminar es el capítulo dedicado al estudio de las representaciones teatrales en la liturgia de la Catedral de Mallorca y al análisis del catalán usado en el manuscrito. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 561 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title La consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca (Palma, Arxiu Capitular de Mallorca, ms. 3.400). Estudi de les fonts literàries i edició del text ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 8 - Lingüística i literatura ca
dc.subject.udc 80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia ca
dc.subject.udc 81 - Lingüística i llengües ca
dc.subject.ac Filologia Catalana ca
dc.contributor.director Mas Vives, Joan
dc.doctorat Doctorat en Llengua i Literatura Catalana (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record