La inclusió al CEIP Coll d'en Rabassa

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Ramon, Maria Rosa
dc.contributor.author Tovar Morey, Marina
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-04-20T09:30:13Z
dc.date.issued 2019-01-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152038
dc.description.abstract [cat] L’educació passa per un procés de canvi constant. En aquest TFM s’ha duit a terme una investigació qualitativa del centre CEIP Coll d’en Rabassa, per tractar de descobrir i exposar quina realitat educativa es viu respecte a la inclusió. Per poder dur-ho a terme, s’ha analitzat a través de l’observació i de la tècnica de l’entrevista el funcionament del centre, així com altres aspectes com són l’actitud del professorat, el desenvolupament de les relacions amb les famílies, el currículum, les metodologies que utilitzen, el treball en equip entre els mestres, i així, poder donar una resposta inclusiva a la gran diversitat què es troben. Els resultats que s’han obtingut indiquen que estan evolucionant cap a la inclusió i que van camí a convertir-se en una comunitat d’aprenentatge. ca
dc.description.abstract [spa] La educación pasa por un proceso de cambio constante. En este TFM se ha llevado a cabo una investigación cualitativa del centro CEIP Coll d’en Rabassa, para tratar de descubrir y exponer qué realidad educativa se lleva respecto a la inclusión. Para poder llevarlo a cabo, se ha analizado a través de la observación y de la técnica de la entrevista el funcionamiento del centro, así como otros aspectos como son la actitud del profesorado, el desarrollo de las relaciones con las familias, el currículum, las metodologías que utilizan, el trabajo en equipo entre los maestros, y así, poder dar una respuesta inclusiva a la gran diversidad que se encuentran. Los resultaos que se han obtenido indican que están evolucionando hacia la inclusión y que van camino a convertirse en una comunidad de aprendizaje. ca
dc.description.abstract [eng] Education goes through a process of constant change. In this TFM, a qualitative research of the CEIP Coll d’en Rabassa center has been carried out, to try to discover and expose what educational reality I s related to inclusion. In order to carry it out, it has been analysed through observation and technique of the interview the operation of the center, as well as other aspects such as the attitude of the teaching staff, the development of relationships with families, the curriculum, the methodologies they use, the teamwork among teachers, and thus, be able to give an inclusive response to the great diversity found. The results that have been obtained indicate that they are evolving towards inclusion and that they are on their way to becoming a learning community. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Inclusió ca
dc.subject.other Formació professorat ca
dc.subject.other Metodologies innovadores ca
dc.subject.other Actitud inclusiva ca
dc.subject.other Comunitat d’aprenentatge ca
dc.subject.other inclusión ca
dc.subject.other Formación profesorado ca
dc.subject.other Metodologías innovadoras ca
dc.subject.other Actitud inclusiva ca
dc.subject.other Comunidad de aprendizaje ca
dc.subject.other Inclusion ca
dc.subject.other Teacher training ca
dc.subject.other Innovative methodologies ca
dc.subject.other Inclusive attitude ca
dc.subject.other Learning community ca
dc.title La inclusió al CEIP Coll d'en Rabassa ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:52:36Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record