Anàlisi de l'Alfabetització Informacional entre l'alumnat de la Universitat de les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor.author Morey López, Mercedes
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2020-04-24T10:06:11Z
dc.date.available 2020-04-24T10:06:11Z
dc.date.issued 2020-04-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152125
dc.description.abstract [cat] La finalitat de l’estudi és la realització d’una anàlisi de necessitats, la determinació dels principals punts forts i febles de l’alumnat universitari (els estudiants de la UIB) pel què fa a les seves habilitats informacionals, fonamentalment a l’hora de realitzar els seus treballs acadèmics en el marc dels seus estudis superiors. Per tal d’assolir aquesta finalitat, en primer lloc es presenten un recull de les principals definicions sobre el concepte d’Alfabetització Informacional a nivell internacional i nacional. Posteriorment, es presenten les dades obtingudes de l’estudi sobre les habilitats en Alfabetització Informacional entre l’alumnat universitari, realitzat a finals del curs acadèmic 2008-2009, amb la participació d’estudiants de les diverses àrees de coneixement de la Universitat de les Illes Balears. En base als resultats obtinguts, es plantegen diverses reflexions i conclusions, així com algunes propostes d’actuació i de millora dintre de la pròpia Universitat de les Illes Balears. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 431 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Library instruction ca
dc.subject.other Formación documental ca
dc.subject.other Formació documental ca
dc.subject.other Information literacy ca
dc.subject.other Alfabetización informacional ca
dc.subject.other Alfabetització informacional ca
dc.title Anàlisi de l'Alfabetització Informacional entre l'alumnat de la Universitat de les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.udc 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject.udc 378 - Ensenyament superior. Universitats ca
dc.subject.ac Didàctica i organització escolar ca
dc.contributor.director Sureda Negre, Jaume
dc.contributor.director Comas Forgas, Rubén
dc.doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record