Anàlisi i reconstrucció de processos de les inundacions del 6 de setembre de 1989. El cas de Cala Murada

Show simple item record

dc.contributor Grimalt Gelabert, Miquel
dc.contributor.author Perelló Julià, Pere
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-13T17:12:00Z
dc.date.available 2020-05-13T17:12:00Z
dc.date.issued 2020-05-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152352
dc.description.abstract [cat] El vessant del llevant de Mallorca s’ha vist afectat en diverses ocasions per processos d’inundació provocats per precipitacions intenses, característiques del clima mediterrani. Com àrea d’estudi s’ha agafat la conca de Cala Murada, la qual patí inundacions greus durant les revingudes del 6 de setembre de 1989. Per tal d’entendre i elaborar una reconstrucció dels fets, s’ha realitzat un anàlisis de la conca d’estudi. La metodologia escollida per a la cartografia i delimitació de la zona inundada parteix dels indicis gràfics i fonts orals. A més s’ha observat el paper fonamental que poden tenir les llacunes litorals, front a esdeveniments de caire torrencial com els succeïts. Se’n ha cartografiat i quantificat la evolució al llarg de les darreres dècades. S’espera que aquest estudi serveixi per enregistrar de manera detallada els successos i fer arribar a la població la necessitat de conscienciació front al risc d’inundació. Podríem concloure que la desforestació de la conca, la erosió del sòl, obstacles en el flux de l’aigua, urbanització, manca de planificació territorial i la poca conscienciació de la població en cas d’emergència, entre d’altres, són alguns dels factors que augmenten els danys produïts per les inundacions. ca
dc.description.abstract [eng] The catchment area of the east of Mallorca has been affected on several occasions by flood processes caused by intense rainfall, characteristic of the Mediterranean climate. The basin of Cala Murada has suffered serious floods during the seasons of September 6, 1989. In order to understand and elaborate a reconstruction of the facts, an analysis of the study basin. The chosen methodology for cartography and delimitation of the flooded area is based on graphic indications and oral sources. In addition, it has been observed the fundamental role that coastal lagoons can have, in that kind of events. The evolution has been mapped and quantified over the last decades. It is expected that this study will serve to record in detail the events. Make the population aware of the need for awareness of the risk of flooding. To conclude the basin deforestation, soil erosion, obstacles to water flow, urbanization, lack of territorial planning and low awareness of the population in case of emergency, among others, are some of the factors that increase the damage caused by floods. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Paleocabals ca
dc.subject.other Proxydata ca
dc.subject.other Avinguda ca
dc.subject.other Torrentada ca
dc.subject.other Risc ca
dc.subject.other Perill ca
dc.title Anàlisi i reconstrucció de processos de les inundacions del 6 de setembre de 1989. El cas de Cala Murada ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics