El paper de la Infermera en l’autocura de la dona diagnosticada de diabetis mellitus gestacional

Show simple item record

dc.contributor López Deflory, Camelia Viviana
dc.contributor.author Morey Albons, Maria Antònia
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-18T11:13:07Z
dc.date.available 2020-05-18T11:13:07Z
dc.date.issued 2020-05-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152436
dc.description.abstract [cat] Introducció. La diabetis mellitus gestacional (GDM) es defineix com un grau d’intolerància a la glucosa que es desenvolupa només durant l’embaràs. Les experiències viscudes per les dones diagnosticades de diabetis mellitus gestacional i el rol de la infermera en l’autocura de les mateixes son dues temàtiques poc explorades dins la literatura científica. Objectiu. Realitzar una recerca bibliogràfica a la lectura científica per analitzar el paper de la infermera en l’autocura de les dones amb diabetis mellitus gestacional. Metodologia. S’ha portat a terme una recerca bibliogràfica d’articles indexats en els darrers 10 anys (2009-2019) a les bases de dades Pubmed, Cochrane, Scielo i Google Acadèmic, que han estat seleccionades en base a l’àrea de coneixements en ciències de la salut. Resultats. En aquesta revisió de la literatura, després de l’aplicació de criteris d’inclusió i d’exclusió, s’han inclòs un total de 23 articles. Discussió. Les experiències emocionals negatives de les dones gestants amb diabetis mellitus gestacional es troben relacionades i exacerbades degut a la manca d’informació i d’ajuda ofertada per part dels professionals sanitaris. L’educació sanitària realitzada pel col·lectiu d’infermeria pot oferir les eines necessàries per millorar la vivència de les gestants en aquest procés. Conclusions. El tipus d’informació i l’atenció sanitària oferta a les dones determinarà en gran part la experiència i l’abordatge d’autogestió durant el procés de la diabetis mellitus gestacional. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction. Gestational diabetes mellitus (GDM) is defined as any degree of glucosa intolerance with onset recognition during pregnancy. Experiences of women diagnosed with gestational diabetis mellitus and nurses’rol in their self-car are two issues not sufficciently explored in scientific literature. Purpose. To realize a bibliographic research to to analize nurses’ role in self-care of women diagnosed with gestational diabetis mellitus. Method. A review of scientific articles in the las 10 years (2009-2019) in the databases Pubmed, Cochrane, Scielo and Google Acadèmic that they have been selected based on Health sciences Results: we found 34 of which only 23 were used, since the others were os no interest for the investigation. Discussion. Negative emotional experience of pregnant women and diabetis gestational improvement are related and exacerbated due to the lack of information and help offered by Health professionals. The Health education carried out by the nursing school will offer the necessary needs to improve the life of the managers in the process. Conclusion. The information and healthcare offered to women will largely determine the experience and self management approach during the gestational diabetes mellitus process. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Diabetis gestacional ca
dc.subject.other Autocura ca
dc.subject.other Experiències ca
dc.subject.other Infermeria ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Gestational Diabetes ca
dc.subject.other Self-management ca
dc.subject.other Experience ca
dc.subject.other Nursing ca
dc.subject.other Education ca
dc.title El paper de la Infermera en l’autocura de la dona diagnosticada de diabetis mellitus gestacional ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record