Efectes psicosocials de l’ingrés a presó en Persones amb diagnòstic de Salut Mental

Show simple item record

dc.contributor Caro Blanco, Fernanda
dc.contributor.author Rigo Sánchez, Paula
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-22T16:56:21Z
dc.date.available 2020-05-22T16:56:21Z
dc.date.issued 2020-05-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152544
dc.description.abstract [cat] El present estudi té per objectiu analitzar les conseqüències que suposa la privació de llibertat per a una persona amb diagnòstic de salut mental, sovint correlacionat amb trastorns additius i/o discapacitat. Aquesta, esdevé una realitat poc visible i complexa encoberta en diversos escenaris i, precisament, dita invisibilització afavoreix que la situació d’exclusió social soferta pel col·lectiu es perpetuï al llarg de la seva vida. Motiu pel qual escau la necessitat de qüestionar-se des d’una postura ètica la imposició de certes condemnes judicials a individus que han obrat sota les condicions d’una malaltia mental (i, en cas de patologia dual, sota l’efecte de substàncies psicoactives). Dita qüestió implica analitzar la qualitat en l’atenció social i sanitària oferta pel sistema penitenciari -així com la coordinació amb els recursos externs-, estudiar la falta d’oportunitats i el devastador estigma que genera l’encarcerament i, explorar les diferents alternatives a la privació de llibertat existents en altres països ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this study is to investigate the consequences of the deprivation of freedom for a person who is diagnosed with mental health, often correlated with additives and/or disabilities disorders. This is an unseen reality that hides great complexity in multitude of ways and, precisely, this invisibility encourages the social exclusion situation suffered by the collective to perpetuates itself throughout her life. Therefore, it becomes the necessity of questioning from an ethical stance, the imposition posed by certain judicial penalties for people who have obtained under the conditions of a mental illness (and, in the event of a dual pathology, under the effect of substances psychoactive). This situation implies the analysis of the social-health care offered by the penitentiary system; As well as studying the lack of opportunities and the devastating stigma generated by the inking; and publicize the different alternatives to the deprivation of freedom existing in other countries. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances ca
dc.subject.other Salut mental ca
dc.subject.other Privació de llibertat ca
dc.subject.other Drets humans ca
dc.subject.other Estigma ca
dc.subject.other Integració ca
dc.subject.other Mental health ca
dc.subject.other Deprivation of freedom ca
dc.subject.other Human rights ca
dc.subject.other Stigma ca
dc.subject.other Integration ca
dc.title Efectes psicosocials de l’ingrés a presó en Persones amb diagnòstic de Salut Mental ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics