Motorització, mobilitat i nivell de renda als municipis de Mallorca (2015)

Show simple item record

dc.contributor Petrus Bey, Joana Mª
dc.contributor.author Rafael Vidal, Marc
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-22T21:24:11Z
dc.date.available 2020-05-22T21:24:11Z
dc.date.issued 2020-05-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152549
dc.description.abstract [cat] El treball estudia principalment la taxa de motorització dels municipis de Mallorca per l’any 2015, darrer any del que hi ha dades validades de vehicles en circulació i té com a objectiu relacionar aquesta taxa amb distintes variables, com ara la població resident, la població potencialment conductora, el nombre de conductors reals i el nombre de vehicles i determinar si aquestes variables tenen relació amb la riquesa econòmica que generen els municipis. Fent servir dades del Padró municipal, estadístiques de la Direcció General de Tràfic, dades del mercat laboral i, finalment, dades sobre el Valor Afegit Brut generat pels municipis, pretenem confirmar la hipòtesi de que tota l’illa funciona com a una gran àrea urbana en la què la motorització i la mobilitat no guarden correspondència directa amb el nivell de riquesa generada a cada municipi, sinó que respon a una estructura productiva fortament condicionada per la distribució territorial de l’activitat econòmica, clarament litoralitzada; per la localització dels municipis en relació als principals centres d’activitat; per la seva grandària demogràfica i pel traçat de la infraestructura de transport per carretera i ferroviària. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this work is to study the motorization rate of the municipalities of Mallorca at 2015, the last year for floating car data is available. It aims, also, to relate motorization rate to different variables, such as the resident population, the population potentially conductive, the number of real drivers and the number of vehicles and determine if these variables related to wealth sharing generated by the municipalities. Using data from the Municipal Register, statistics from the General Directorate of Traffic, data from the labor market and, finally, data on the Gross Added Value generated by the municipalities, we intend to confirm the hypothesis that the whole island works as a large urban area. In this area motorization and mobility do not correspond directly to the level of wealth generated in each municipality but responds to a productive structure that is strongly conditioned by the territorial distribution of economic activity, which is clearly coastal. A high or motorization rate it be also explained for the location of the municipalities in relation to the main centers of activity; due to its demographic size and the layout of the infrastructure for road and rail transport. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 332 - Economia regional i territorial. Economia del sòl i de la vivenda ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Taxa de Motorització ca
dc.subject.other Mobilitat ca
dc.subject.other PIB per càpita ca
dc.subject.other Mallorca ca
dc.subject.other Àrea Metropolitana ca
dc.title Motorització, mobilitat i nivell de renda als municipis de Mallorca (2015) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record