El turisme residencial en sòl rústic. Una anàlisi comparativa a partir de l’estudi de casos a Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Seguí Pons, Joana Maria
dc.contributor.author García Córcoles, Javier
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-02T20:36:19Z
dc.date.available 2020-06-02T20:36:19Z
dc.date.issued 2020-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152729
dc.description.abstract [cat] El turisme és des de fa més de mig segle l’activitat econòmica principal de l’illa de Mallorca. El turisme que es desenvolupa a Mallorca ha anat evolucionant durant els anys, sorgint aquesta darrera dècada amb molta força una nova tipologia: el turisme residencial. El lloguer de residències amb un objectiu 3 vacacional s’ha expandit notòriament amb el sorgiment de portals web on els propietaris poden oferir les seves residències de forma molt simple. Aquest treball analitza aquest tipus de turisme a Mallorca però es concentra al sòl rústic de l’interior de l’illa. Per a poder dur-ho a terme s’han establert tres àrees d’estudi a Mallorca: una a la Serra de Tramuntana, una altra a la comarca d’Es Pla (al centre de l’illa) i una darrera al Llevant mallorquí. Cada una d’aquestes àrees es compon per un conjunt de municipis. Com a punt de partida, es varen recopilar dades sobre les residències en sòl rústic de cada àrea a partir del portal web amb major oferta a Mallorca: AirBnB. A partir d’aquesta informació, s’han estudiat diferents factors: l’impacte demogràfic a les diferents àrees, la densitat de les unitats residencials per hectàrea, l’anàlisi econòmica i l’anàlisi qualitativa centrada en els equipaments i les restriccions de cada una de les unitats residencials en sòl rústic seleccionades. Pel que fa al tercer factor, l’anàlisi econòmica, s’ha complementat amb una estimació d’ingressos d’aquesta activitat per municipi, per a poder comparar aquesta estimació amb la renda bruta disponible i saber quina és la importància d’aquesta activitat dintre de cada un dels municipis. Respecte a les tres àrees d’estudi, en primer lloc l’àrea de la Serra de Tramuntana presenta unes unitats residencials en sòl rústic situades al voltant dels pobles i de les carreteres més importants. A més, gran part de les unitats residencials turístiques no han estat construïdes en l’actualitat. L’àrea de la Serra de Tramuntana té molt de potencial per a que s’hi desenvolupi un turisme alternatiu al de sol i platja, això deriva en una major oferta turística i en uns preus més elevats durant tot l’any. El turisme alternatiu es considera una modalitat turística la qual cerca una interrelació amb la natura, a més de que es preocupa per la conservació dels propis recursos naturals i socials del lloc on aquest es desenvolupa (Nieva, 2004). Així doncs, el turisme residencial en aquesta àrea és una oportunitat per a que es desenvolupi l’economia local d’una forma sostenible. En segon lloc, a l’àrea d’Es Pla les unitats residencials que s’hi ofereixen en sòl rústic es troben més aïllades entre si que les de l’àrea de la Serra de Tramuntana, ja que no es troben tant situades al voltant dels pobles i de les carreteres més importants. A més, abunden les unitats residencials de nova construcció. En tercer lloc, el Llevant destaca per tenir una infraestructura de turisme de sol i platja (com hotels i oferta complementària) prou important (12.212 places turístiques l’any 2017 segons l’INE). Aquest fet provoca que gran part de les residències que s’hi oferten vagin enfocades al turisme de sol i platja. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.title El turisme residencial en sòl rústic. Una anàlisi comparativa a partir de l’estudi de casos a Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics