Estudi Interseccional de les migracions femenines

Show simple item record

dc.contributor Miquel Novajra, Alejandro Nicolás
dc.contributor.author Bertran Caballero, Rozina
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-11T08:09:36Z
dc.date.available 2020-06-11T08:09:36Z
dc.date.issued 2020-06-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152862
dc.description.abstract [cat] L’estudi de les migracions ha considerat tradicionalment el baró com el subjecte migrant per antonomàsia, tant les metodologies com l’abordament es generen a partir d’aquesta visió restringida. La realització des de perspectives influïts per paradigmes antics i clàssics del desenvolupament i basats amb postulats de modernització i dependència. Així mateix, es recolzen per l’ estereotip de la dona econòmicament inactiva, passiva, reduïda al espai privat de la llar, la qual cosa la relegava en un segon pla. L’objectiu del present treball és abordar el fenomen de la migració femenina dels països del tercer món, cap a Espanya i els Estats Units d’Amèrica amb una perspectiva de gènere amb l’idea d’ estudiar-lo des de la interseccionalitat. Analitzant-lo com un procés per entendre les dinàmiques actuals de re-configuració de les vides i el treball dels subjectes exclosos mundialment. ca
dc.description.abstract [eng] The study of migrations has traditionally considered the baron as the migrant subject per excellence, all methodologies and approaches are generated from this restricted vision. The realitzacion from perspectives influenced by old paradigms of development and based on postulates of modernization and dependence. Also, they are supported by the stereotype of the economically inactive, passive woman, reduced to the private space of the house, which relegated her in the background. The aim of this paper is to adress the phenomenon of female migration from third World countries to Spain and the United States of America from gender perspective and intersectionality. Analyzing it as a process to understand the corrent dynamics of reconfiguration the lives and work of excluded subjects worldwide. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 1 - Filosofia i psicologia ca
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.subject.other Migració femenina ca
dc.subject.other Intersecionalitat ca
dc.subject.other Feminisme internacional ca
dc.subject.other Exclusió ca
dc.subject.other Female migration ca
dc.subject.other Intersectionality ca
dc.subject.other International feminism ca
dc.subject.other Exclusion ca
dc.title Estudi Interseccional de les migracions femenines ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record