Television and the Patterns of Mass Culture de T. W. Adorno; una lectura del seu anàlisi crític al medi televisiu amb l’aportació d’alguns exemples actuals

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)