El valor turístic del llegat jueu a Palma

Show simple item record

dc.contributor Bosch Roig, Glòria
dc.contributor.author Miró Font, Francisca
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-07-02T09:57:43Z
dc.date.available 2020-07-02T09:57:43Z
dc.date.issued 2020-07-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152989
dc.description.abstract [cat] A les Illes Balears el turisme està enfocat principalment a un model turístic de sol i platja. A poc a poc s’estan començant a implementar estratègies per tal de no estar tan enfocats al model turístic de sol i platja. Una d’aquestes estratègies és potenciar el turisme cultural i ser competitius en aquesta matèria. En aquest Treball de Fi de grau s’estudia el cas de la ciutat de Palma, la qual alberga un gran llegat de la cultura jueva. Aquest fet pot promoure el turisme cultural i també el turisme religiós, el qual pot despertar l’interès de la zona tant per turistes com per residents, en aquesta ruta és fa ressò del seu valor històric, arquitectònic, cultural i religiós. Tot el recorregut és centra en profunditat de la zona del Call Major i el Call Menor de Palma ca
dc.description.abstract [eng] The tourism in the Balearic Islands is focused mainly on a model of sun and beach. Little by little, new strategies are being implemented in order to be less focused on the sun and beach touristic model. One of these strategies is enhancing cultural tourism and be competitive in this topic. In this Final Degree Project, the case of the city of Palma is studied, where it houses a great legacy of Jewish culture. This fact can promote cultural tourism as well as religious tourism, where it can arouse the interest of the area for both tourists and residents, in this route it echoes its historical, architectural, cultural and religious value. The whole route focuses on the depth of the Call Major and Call Menor area. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus ca
dc.subject.other Jueu ca
dc.subject.other Xueta ca
dc.subject.other Call ca
dc.subject.other Cultural ca
dc.subject.other Religiós ca
dc.subject.other Ruta ca
dc.title El valor turístic del llegat jueu a Palma ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record