L'autoavaluació, la coavaluació i l'heteroavaluació a l'assignatura de Biologia i Geologia a les aules de Secundària

Show simple item record

dc.contributor Jaume Bosch, Maria del Carme
dc.contributor.author Ruiz Martínez, Raquel
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-02T11:25:10Z
dc.date.available 2020-09-02T11:25:10Z
dc.date.issued 2019-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153277
dc.description.abstract [cat] L’objectiu final de l’Educació Secundària Obligatòria és la formació i el desenvolupament de l’alumnat perquè arribin a ser ciutadans de la societat amb valors, esperit crític, raonament i responsabilitat. Darrerament, el currículum ha sofert una sèrie de canvis, dins els quals es troba l’aprenentatge competencial per part dels alumnes. Les competències són les diferents capacitats i habilitats que han d’assolir i han de ser capaços de saber, saber fer i estar. Per desenvolupar un currículum per competències i atendre a la diversitat de l’alumnat, es requereix una nova mirada envers als objectius, les metodologies didàctiques i l’avaluació. Actualment, es parla sobre noves metodologies didàctiques com són l’aprenentatge basat en projectes, l’aprenentatge servei, l’aprenentatge cooperatiu, etc., però canviar la metodologia sense modificar l’avaluació no és suficient per a arribar a obtenir un aprenentatge significatiu en els alumnes. Per això, en aquest treball ens dedicarem a conèixer encara més l’avaluació amb una funció reguladora de l’aprenentatge. Els alumnes són els responsables d’aprendre per ells mateixos, i per això, el professorat i l’alumne mateix ha de ser un regulador dels seus propis aprenentatges, identificant els problemes i els errors que no fan possible el correcte assoliment del objectius. A més de detectar les dificultats que hi hagi, és important comprendre les causes, trobar solucions i millorar-les. Perquè hi hagi aprenentatge significatiu és necessari que els alumnes siguin conscients del seu propi procés i a la vegada, siguin capaços d’autoavaluar-se. Cal afegir que aquest tipus d’avaluació suposa implicar als estudiants en el seu propi procés essent agents actius i a que reflexionin sobre com aprenen. En aquest treball es defensa utilitzar eines d’autoavaluació, coavaluació entre iguals i l’heteroavaluació feta per terceres persones, per dur a terme una avaluació formadora, on l’alumnat és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, dins d’una proposta didàctica de l’assignatura de Biologia i Geologia utilitzant el treball cooperatiu com a metodologia. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.title L'autoavaluació, la coavaluació i l'heteroavaluació a l'assignatura de Biologia i Geologia a les aules de Secundària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:06:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record