Aprenentatge Servei. L’assignatura d’Economia des d’un altre punt de vista

Show simple item record

dc.contributor Coll Pons, Joan
dc.contributor.author Raya Riera, Neus
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-10T08:45:54Z
dc.date.issued 2019-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153342
dc.description.abstract [cat] La necessitat de crear noves alternatives i utilitzar recursos educatius més innovadors, dinàmics i que motivin a l’alumnat, és cada vegada més gran. Aquest treball té com a finalitat estudiar la metodologia de l’aprenentatge servei i valorar la seva aplicació pràctica en assignatures relacionades amb Economia i Empresa. L’aprenentatge servei (ApS) compagina l’aprenentatge significatiu, funcional i de continguts curriculars, amb el servei a la comunitat. A més, dóna l’oportunitat de desenvolupar el pensament analític, reflexiu i creatiu, en un escenari real. La manca d’aplicació pràctica d’aquesta tècnica d’aprenentatge als centres educatius de Menorca, m’ha portat a realitzar la part d’investigació sobre un projecte que té unes característiques molt semblants: ICAPE. Finalment, s’ha fet una proposta didàctica on s’ha utilitzat una situació real com a element clau en el procés d’aprenentatge i s’han tingut en compte els resultats extrets en el treball de camp. ca
dc.description.abstract [spa] La necesidad de crear nuevas alternativas y utilizar recursos educativos más innovadores, dinámicos y que motiven al alumnado, es cada vez más grande. Este trabajo tiene como finalidad estudiar la metodología del aprendizaje servicio y valorar su aplicación práctica en asignaturas relacionadas con Economía y Empresa. El aprendizaje servicio (ApS) compagina el aprendizaje significativo, funcional y de contenidos curriculares, con el servicio a la comunidad. Además, da la oportunidad de desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo y creativo, en un escenario real. La falta de aplicación práctica de esta técnica de aprendizaje en los centros educativos de Menorca, me ha llevado a realizar la parte de investigación sobre un proyecto que tiene unas características muy parecidas: ICAPE. Finalmente, se ha hecho una propuesta didáctica donde se ha utilizado una situación real como elemento clave en el proceso de aprendizaje y se han tenido en cuenta los resultados extraídos en el trabajo de campo. ca
dc.description.abstract [eng] The need for creating new alternatives and use innovative, dynamic and motivating educational resources is growing day by day. This dissertation has the purpose of studying the service learning methodology and evaluating its practical application in subjects related to Economics and Business. The service - learning methodology, combines significant, functional and academic learning with community service. Furthermore, it gives an opportunity to develop analytical, thoughtful and creative thinking, in a real environment. Due to the lack of practical application of this learning technique in education centers in Menorca, I have developed my research around a project with very similar characteristics: ICAPE. Finally, I have created a didactic proposal based on a real situation, as a key element within the learning process, keeping in mind the results obtained from my fieldwork research. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 33 - Economia ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Sostenibilitat ca
dc.subject.other Economia ca
dc.subject.other ICAPE ca
dc.subject.other Aprenentatge significatiu ca
dc.subject.other Aprenentatge servei ca
dc.subject.other Sostenibilidad ca
dc.subject.other Economía ca
dc.subject.other Aprendizaje significativo ca
dc.subject.other Aprendizaje servicio ca
dc.subject.other Sustainability ca
dc.subject.other Economy ca
dc.subject.other Significant learning ca
dc.subject.other Service – learning ca
dc.title Aprenentatge Servei. L’assignatura d’Economia des d’un altre punt de vista ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:07:50Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics