Dinàmiques convergents per atendre la diversitat dins l’aula

Show simple item record

dc.contributor Morey López, Mercedes
dc.contributor.author Boi, Marzia
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-11T08:19:05Z
dc.date.issued 2019-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153368
dc.description.abstract [cat] El present treball es focalitza en dues dinàmiques convergents que integren el treball col·laboratiu i la inclusió per atendre a la diversitat dins l’aula, dissenyades durant les pràctiques del màster (IES Pau Casesnoves, Inca). Considerant el fet que el centre escolar ha posat en marxa un Pla d’Innovació Pedagògica (PIP), s’ha volgut dissenyar una proposta de millora educativa en aquest mateix sentit. La possibilitat de profunditzar en la diversitat neix del fet que la classe de 1r d’ESO utilitza el mètode de treball per grups cooperatius i inclusius, especialment a les assignatures de Biologia i geologia i Projectes. Durant el primer període de les pràctiques, s’ha observat que els alumnes no eren considerats com el centre motor i d’atenció a la diversitat dins l’aula; els alumnes asseguts, per exemple, als marges de la classe, passaven desapercebuts i mostraven dificultats per prestar l’atenció requerida i participar dels continguts i les activitats. Així, determinada la necessitat d’una participació amb igualtat dins el grup, al segon trimestre s’ha posat en marxa, per una banda, una dinàmica innovadora centrada en la rotació setmanal dels petits grups dins l’aula. La recerca pretén analitzar les modificacions generades quant al rendiment, la socialització i la inclusió dels alumnes respecte a una disposició estàtica dels grups. Les tècniques d’avaluació proposades es basen en la triangulació, amb anàlisi qualitativa i quantitativa, mitjançant enquestes als alumnes, les famílies i al professorat, tot permetent de valorar el grau de satisfacció i d’èxit d’aquesta dinàmica. Per una altra banda, la segona part del treball, consisteix en una unitat didàctica de Biologia i geologia (El regne vegetal) que, partint de la rotació dels grups ja justificada i proposada a la primera part, es formula per tal de fomentar l’aprenentatge cooperatiu, així com la innovació pedagògica dins l’aula. L’objectiu de les dues dinàmiques és generar un protagonisme clar i actiu dels alumnes dins l’aula, que se sentin entre iguals, millorant l’atenció a la diversitat, la inclusió educativa i, particularment, el seu aprenentatge significatiu. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura ca
dc.subject 504 - Ciències del medi ambient ca
dc.subject.other Biologia ca
dc.subject.other Grups heterogenis ca
dc.subject.other Rotació ca
dc.subject.other Inclusió ca
dc.subject.other Diversitat ca
dc.title Dinàmiques convergents per atendre la diversitat dins l’aula ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:08:08Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record