Assessorament sexual en dones amb càncer de mama

Show simple item record

dc.contributor Pericás Beltrán, Jorge
dc.contributor.author Serra Martorell, Caterina
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-09-17T06:09:33Z
dc.date.available 2020-09-17T06:09:33Z
dc.date.issued 2020-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153427
dc.description.abstract [cat] Introducció El càncer de mama té una gran incidència en la societat actual. La majoria de les dones que pateixen càncer de mama passen per tractaments curatius molt agressius, que generen disfunció sexual com a efecte secundari. Un gran nombre de dones tractades de càncer de mama, per tant, tenen disfuncions sexuals (atròfia vulvovaginal, disparèunia, símptomes menopàusics, falta de desig, etc.). L’assessorament sexual i les intervencions de diferents tipus que aquest ofereix podrien ajudar a que aquests símptomes es reduïssin i, per tant, millorar la sexualitat i la qualitat de vida d’aquestes dones. Objectiu Explorar l’evidència científica sobre com, en les dones que passen per un procés de càncer de pit, l’assessorament sexual redueix les possibles disfuncions sexuals causades pel tractament. Mètode Recerca bibliogràfica a les bases de dades PUBMED, COCHRANE, CUIDENPLUS i BVS. Criteris d’inclusió: dones amb un procés de càncer de mama havent rebut tractament, amb disfuncions sexuals, de 18 a 80 anys, havent iniciat la seva activitat sexual. Intervencions psicosocials, farmacològiques i d’exercici, amb l’objectiu de millorar la funció sexual de les dones. Resultats S’inclogueren 19 articles publicats entre 2011 i 2019. 10 duien a terme intervencions farmacològiques, 7 intervencions psicosocials i 2 combinades. Tots els articles, excepte un, trobaren millores en la funció sexual de les dones a través de la seva intervenció. El disseny general dels articles fou de baixa qualitat. Conclusions Els resultats d’aquesta revisió apunten a que l’evidència existent sobre les intervencions en sexualitat de les dones amb un procés de càncer de mama no és sòlida per norma general, i que l’assessorament psicosocial a través d’internet i la testosterona intravaginal en dones que prenen inhibidors de l’aromatassa podrien ser efectius. ca
dc.description.abstract [spa] IntroducciónEl cáncer de mama tiene una gran incidencia en la sociedad actual. La mayoría de las mujeres que sufren cáncer de mama pasan por tratamientos curativos muy agresivos, que generan disfunción sexual como efecto secundario. Un gran número de mujeres tratadas de cáncer de mama, por lo tanto, tienen disfunciones sexuales (atrofia vulvovaginal, dispareunia, síntomas menopáusicos, falta de deseo, etc.). El asesoramiento sexual i las intervenciones de diferente tipo podrían ayudar a que estos síntomas se redujesen y, por lo tanto, mejorar la sexualidad i calidad de vida de estas mujeres. Objetivo Explorar la evidencia científica sobre cómo, en las mujeres que pasan por un proceso de cáncer de mama, el asesoramiento sexual reduce las posibles disfunciones sexuales causadas por el tratamiento. Método Búsqueda bibliográfica en las bases de datos PUBMED, COCHRANE, CUIDENPLUS y BVS. Criterios de inclusión: mujeres supervivientes de cáncer de mama habiendo recibido tratamiento, con disfunciones sexuales, de 18 a 80 años, habiendo iniciado su actividad sexual. Intervenciones psicosociales, farmacológicas y de ejercicio, con el objetivo de mejorar la función sexual de las mujeres. Resultados Se incluyeron 19 artículos publicados entre 2011 y 2019. 10 llevaban a cabo intervenciones farmacológicas, 7 intervenciones psicosociales y 2 combinadas. Todos los artículos, excepto uno, encontraron mejoras en la función sexual de las mujeres a través de su intervención. El diseño general de los artículos fue de baja calidad. Conclusiones Los resultados de esta revisión apuntan a que la evidencia existente sobre las intervenciones en sexualidad de las mujeres supervivientes de cáncer de mama no es sólida por norma general, i que el asesoramiento psicosocial a través de internet y la testosterona intravaginal en mujeres que toman inhibidores de la aromatasa podrían ser efectivos ca
dc.description.abstract [eng] Background Breast cancer has a major impact on today’s society. Most women with breast cancer go through very aggressive curative treatments, which have sexual dysfunction as a side effect. A large number of women treated for breast cancer therefore have sexual dysfunctions (vulvovaginal atrophy, dyspareunia, menopausal symptoms, lack of desire). Sexual counseling and interventions of different types could help to reduce these symptoms and thus improve the sexuality and quality of life of these women.Objective To explore the scientific evidence on how, in women undergoing a breast cancer process, sexual counseling reduces the possible sexual dysfunctions caused by treatment.MethodsBibliographic research in the PUBMED, COCHRANE, CUIDENPLUS and BVS databases. Inclusion criteria: Women who have survived breast cancer after receiving treatment with sexual dysfunction, aged 18 to 80, having started sexual activity. Psychosocial, pharmacological and exercise interventions, with the aim of improving the sexual function of women.Results19 articles published between 2011 and 2019 were included. 10 carried out pharmacological interventions, 7 psychosocial interventions and 2 combined. All but one article found improvements in women’s sexual function through their intervention. The overall design of the items was of low quality.Conclusions The results of this review point to the fact that the existing evidence on sexual interventions in women surviving breast cancer is not solid in general, and that psychosocial counseling throughthe internet and intravaginal testosterone in women taking aromatase inhibitors could be effective ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Assessorament sexual ca
dc.subject.other neoplàsies de la mama ca
dc.subject.other disfunció sexual ca
dc.subject.other intervencions sexuals ca
dc.subject.other Sex counseling ca
dc.subject.other breast neoplasms ca
dc.subject.other sexual dysfunction ca
dc.subject.other sexual interventions ca
dc.subject.other Asesoramiento sexual ca
dc.subject.other neoplasias de la mama ca
dc.subject.other disfunción sexual ca
dc.subject.other intervenciones sexuales ca
dc.title Assessorament sexual en dones amb càncer de mama ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record