Estructura argumental i noms no eventuals en català: una aproximació descriptiva

Show simple item record

dc.contributor.author Cremades, Elga
dc.date.accessioned 2020-09-21T07:46:42Z
dc.date.available 2020-09-21T07:46:42Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153460
dc.description.abstract [cat] Tot i que en el domini nominal se sol associar l'estructura argumental amb els noms eventuals, hi ha noms referencials (com els relacionals, els agentius, els resultatius, els substantius de representació i els noms semiòtics) que admeten complements assimilables als argumentals. En aquest article oferim una visió general de com es materialitzen, en català, els complements d'aquests tipus de noms. Veurem que habitualment es manifesten com a sintagmes preposicionals encapçalats per de i que, tal com expliquen Bonet & Solà (1986), entre altres, cal assimilar-los al cas genitiu. Així, observarem l'anomenat genitiu de possessió inalienable, el genitiu d'autor i el genitiu icònic, entre altres tipus de complements, i analitzarem per què cal considerar-los necessàriament argumentals. Although argument structure in the nominal domain is usually associated with eventive nouns, there are referential nouns (such as relational, agentive, result nominalizations, or iconic and semiotic nouns) that admit, somehow, complements that must be linked to some kind of argument structure. The aim of this paper is to provide an overview of how the complements of these nouns are realized in Catalan. It will be shown that they are usually prepositional phrases and that, as noted by Bonet & Solà (1986), they must be linked to the genitive case. Thus, the paper explains how the so-called inalienable possession genitive, author genitive and iconic genitive work in Catalan, and discusses why these complements should be necessarily considered as arguments.
dc.format application/pdf
dc.relation.isformatof https://doi.org/10.5817/ERB2016-1-17
dc.relation.ispartof Études Romanes de Brno, 2016, vol. 37, num. 1, p. 193-208
dc.rights , 2016
dc.subject.classification 316 - Sociologia. Comunicació
dc.subject.other 316 - Sociology
dc.title Estructura argumental i noms no eventuals en català: una aproximació descriptiva
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.date.updated 2020-09-21T07:46:42Z
dc.subject.keywords estructura argumental
dc.subject.keywords nominalització
dc.subject.keywords sintaxi catalana
dc.subject.keywords gramàtica descriptiva
dc.subject.keywords llengua catalana
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.doi https://doi.org/10.5817/ERB2016-1-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record