L'aprenentatge basat en problemes: una proposta d'aplicació per a l'ensenyament de la llengua anglesa a l'educació secundària

Show simple item record

dc.contributor Bauzà Sampol, Antoni
dc.contributor.author Llambías Vidal, Joana Maria
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-22T07:24:56Z
dc.date.issued 2019-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153472
dc.description.abstract [cat] En l'actualitat, sembla que, després de deu anys d'educació obligatòria, el nivell dels estudiants en llengua anglesa no reflectieix l'esforç que s'ha dut a terme per a ensenyar-la correctament. Per tant, és essencial aplicar metodologies que possibilitin la transferència de coneixements de forma efectiva, especialment en un entorn multilingüe com ho són les Illes Balears. En aquest sentit, l'aprenentatge basat en problemes (ABP) ha guanyat molt de protagonisme. L'objectiu d'aquest treball és analitzar l'efectivitat de la metodologia d'ABP en el desenvolupament de la competència comunicativa en llengua anglesa. Per tal fi, s'ha dut a terme una anàlisi de l'estat de la qüestió que sosté la importància d'aquesta metodologia i, a continuació, s'ha dissenyat una proposta d'aplicació pel curs de 2n d'ESO de l'IES Santanyí per tal d'examinar fins a quin punt els alumnes es converteixen en participants actius del seu procés d'aprenentatge. ca
dc.description.abstract [eng] Today it seems that, after 10 years of compulsory education, students' English language level fails to reflect the efforts made to teach English properly. Therefore, it is essential to apply a methodology capable of transferring knowledge in an effective way, especially if students grow up in a multilingual environment as the Balearic Islands. In this sense, the problembased learning (PBL) method has gained in significance. The purpose of this research is to analyse the effectiveness of the PBL teaching method when it comes to developing the communicative competence in the English language classroom. To this effect, a theoretical framework is presented in order to underpin the importance of this method. Then, a didactic proposal devoted to 2nd-year ESO students in IES Santanyí is designed to examine the extent to which students turn into active participants in their own learning process. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 81 - Lingüística i llengües ca
dc.subject.other Competència comunicativa ca
dc.subject.other Competències clau ca
dc.subject.other Aprenentatge significatiu ca
dc.subject.other Aprenentatge centrat en l'alumne ca
dc.subject.other ABP ca
dc.subject.other Communicative competence ca
dc.subject.other Key competences ca
dc.subject.other Meaningful learning ca
dc.subject.other Student-centered learning ca
dc.subject.other PBL ca
dc.title L'aprenentatge basat en problemes: una proposta d'aplicació per a l'ensenyament de la llengua anglesa a l'educació secundària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:12:17Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics