L'acollida a través dels jocs dramàtics dins el Pla d'Acció Tutorial al primer curs d'Educació Secundària

Show simple item record

dc.contributor Frisuelos Jimenez, Maria
dc.contributor.author Piedra Buena Vich, Ester María
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-23T11:45:28Z
dc.date.issued 2019-07-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153506
dc.description.abstract [cat] La dramatització, és un vehicle de comunicació que ha existit des de els inicis de la civilització humana i que té un gran valor cultural, social i educatiu. Fent teatre els adolescents milloren la relació amb els altres, els ajuda a trobar el seu rol dins el grup i a acceptar-se tal com són. A més a més, estimula la capacitat de flexibilització i adaptació davant situacions noves o conflictives i contribueix a millorar la capacitat d’expressió emocional. El següent treball es centra en donar visibilitat a tots aquests aspectes i plantejar una proposta didàctica basada en la dramatització dins el Pla d’Acció Tutorial al primer curs d’Educació Secundària, per tal de potenciar el seu gran valor com a estratègia pedagògica. ca
dc.description.abstract [eng] Dramatization is a way of communication that has existed since the beginning of human civilization and has a great cultural, social and educational value. By making theater teenagers improve their relationship with others, helping them to find their role in the group and to accept themselves as they are/ to build their self-confidence. In addition, it stimulates their ability to adapt themselves to new or uneasy situations and improve their emotional skills. The aim of this project is to highlight all these aspects and to make a didactic proposal based on dramatization within the Tutorial Action Plan in the first year of Secondary Education, in order to enhance its great value as a pedagogical strategy. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports ca
dc.subject.other Acció tutorial ca
dc.subject.other Emocions ca
dc.subject.other Alumnat ca
dc.subject.other Dramatització ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Tutorial activity ca
dc.subject.other Emotions ca
dc.subject.other Students ca
dc.subject.other Dramatization ca
dc.subject.other Education ca
dc.title L'acollida a través dels jocs dramàtics dins el Pla d'Acció Tutorial al primer curs d'Educació Secundària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:13:41Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record