Pla de coeducació a l'Institut d'Educació Secundària Josep Miquel Guàrdia

Show simple item record

dc.contributor Febrer Cardona, Susana
dc.contributor.author Berney Pérez, Alba
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-25T08:12:09Z
dc.date.available 2020-09-25T08:12:09Z
dc.date.issued 2019-07-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153516
dc.description.abstract [cat] El present treball situa el debat entorn a la coeducació a Espanya respecte a un centre educatiu, oferint un pla de coeducació amb diversos objectius i actuacions. Primerament, oferim una breu història de la coeducació a l'Estat Espanyol, així com una revisió de les lleis més importants en relació a la coeducació a Espanya i a les Illes Balears. A continuació, incloem el Pla de Coeducació en concret, assenyalant principis, eixos d'actuació, objectius i accions, dissenyats per a la seva implementació en un centre educatiu concret com és l’IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior (Menorca) per a un període de quatre anys (2019-2023). Totes les accions incloses pretenen superar les mancances identificades al centre pel que fa a la coeducació a partir de l’observació directa i les respostes obtingudes d’una entrevista realitzada a la coordinadora de la Comissió de Convivència i Coeducació del centre educatiu esmentat. Finalment, i conscients que el Pla requereix tot un desplegament d’activitats, programes i propostes per dur a terme cadascuna de les accions, s’inclouen en aquest treball dues propostes didàctiques, és a dir, dues activitats que poden servir per portar a terme dues de les vint-i-quatre accions que s’inclouen en el Pla: una activitat d’introducció de la perspectiva de gènere en el currículum de l’assignatura d’Història (acció 12) i una activitat per realitzar el dia contra la violència de gènere (acció 18). En aquest sentit, també podem trobar a l’apartat de Recursos un seguit de recursos destinats a orientar les accions i activitats, referents a pàgines web d’entitats que treballen en l’àmbit de la coeducació i que ens poden oferir exemples d’activitats per portar a la pràctica. En definitiva, teniu a les mans una proposta de Pla de Coeducació de centre amb un seguit de mesures i accions amb exemples clars per tal d'impulsar la creació d'un centre que funcioni segons els principis de la coeducació. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Col·lectius LGTBI ca
dc.subject.other Visibilització ca
dc.subject.other Igualtat d'oportunitats ca
dc.subject.other Feminisme ca
dc.subject.other Coeducació ca
dc.title Pla de coeducació a l'Institut d'Educació Secundària Josep Miquel Guàrdia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:13:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record