Aplicació de la metodologia ISLE (Investigative science learning environment) a les sortides de camp

Show simple item record

dc.contributor Massanet Amer, Jerónimo
dc.contributor.author Esteva Riera, Agustín
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-28T07:10:07Z
dc.date.available 2020-09-28T07:10:07Z
dc.date.issued 2019-07-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153566
dc.description.abstract [cat] Es una realitat que avui en dia el sistema educatiu es l’eina més important per a dotar als infants de totes aquelles habilitats que els seran útils en el seu esdevenir a la vida adulta. Però també es una realitat que el sistema no sempre es eficaç i no existeix una metodologia vàlida per a tots els alumnes. Per això resulta molt important escollir la metodologia adequada en cada etapa del procés d’aprenentatge. En aquest estudi, es presenta una metodologia innovadora com és la metodologia ISLE (Investigative Science Learning Environment) com una alternativa a les metodologies tradicionals en l’ensenyament de la biologia a l’educació secundaria obligatòria. Els alumnes son els protagonistes del seu aprenentatge i construeixen el seu propi coneixement mitjançant l’observació dels processos naturals, tot realitzant hipòtesis que hauran de comprovar. En concret, aquesta proposta es centra en la realització d’una sortida de camp com a eina per observar els processos que tenen lloc i que expliquen el dinamisme dels ecosistemes i la influència de l’ésser humà sobre aquests (Bloc 3 del segon cicle d’ESO), tot aplicant la metodologia ISLE. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura ca
dc.subject 504 - Ciències del medi ambient ca
dc.subject.other Ecosistema ca
dc.subject.other Sortida de camp ca
dc.subject.other Metodologia ISLE ca
dc.title Aplicació de la metodologia ISLE (Investigative science learning environment) a les sortides de camp ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:13:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record