Estudio de la incidencia de luz y su relación con el ritmo circadiano sueño/vigilia en ancianos institucionalizados en residencias

Show simple item record

dc.contributor.author Rubiño, José Ángel
dc.contributor.author Lourdes Amer, M.
dc.contributor.author Sales, Aurora
dc.contributor.author Nicolau, Cristina
dc.date.accessioned 2020-09-29T05:58:51Z
dc.date.available 2020-09-29T05:58:51Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153595
dc.description.abstract [cat] El procés d'envelliment comporta generalment alteracions del sistema circadiari. Això encara s'accentua més en persones grans institucionalitzades. La llum incident i el contrast de llum dia/nit actuen com un dels sincronitzadors més potents per intentar atenuar els problemes que ocasiona la cronodisrupció. L'objectiu d'aquest treball ha estat comparar la llum incident en institucions amb dissenys arquitectònics diferents sobre la influència en el sistema circadiari de la gent gran, fonamentalment en el ritme son/vigília, activitat i temperatura perifèrica, variables que defineixen la funcionalitat del sistema circadiari. L'anàlisi dels resultats obtinguts demostren que les diferències en la intensitat de la llum incident repercuteix en el ritme son/vigília dels ancians i permet una atenuació de la cronodisrupció.
dc.format application/pdf
dc.relation.isformatof https://catedradependencia.uib.cat/anuaris/
dc.relation.ispartof Anuari de l'envelliment. Illes Balears, 2018, vol. 2018, p. 297-316
dc.rights , 2018
dc.subject.classification 57 - Biologia
dc.subject.other 57 - Biological sciences in general
dc.title Estudio de la incidencia de luz y su relación con el ritmo circadiano sueño/vigilia en ancianos institucionalizados en residencias
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.date.updated 2020-09-29T05:58:51Z
dc.subject.keywords Envejecimiento
dc.subject.keywords terapia luz brillante
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record