Cultural intelligence in the hospitality industry of the Balearic Islands

Show simple item record

dc.contributor Jacob Escauriaza, Marta
dc.contributor.author Perelló Company, Margalida
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-11-12T13:29:46Z
dc.date.available 2020-11-12T13:29:46Z
dc.date.issued 2020-11-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154294
dc.description.abstract [eng] The project is aimed to analyse cultural awareness in the hospitality industry. It is important to be cultural aware for employees in the hospitality industry because of their constant interaction with people from very different countries and cultures. As cultural intelligence (CQ) assesses individual’s abilities to interact with people from different countries and cultures, it is important to understand to what level CQ affects those working in the hospitality industry. Additionally, current globalization process is affecting all sectors and industries around the world but more especially the tourism industry has undergone a strong globalization process, so there is a need to understand the cultural awareness in the workplace and the importance of CQ for the tourism industry. Given the importance of the tourism industry for the Spanish economy and particularly for the Balearic Islands, this work will focus first, on describing the methodological framework for analysing CQ and its application to tourism; and second, on carrying out a literature review of the importance of cross-cultural training and awareness and CQ for the hospitality industry, analysing the case of the Balearic Islands through empirical evidence. ca
dc.description.abstract [cat] El projecte té com a objectiu analitzar la consciència cultural que existeix en el sector hoteler. Tenir aquest coneixement és important per als empleats del sector de l’hostaleria, degut a la seva interacció constant amb persones de països i cultures tan diverses. Com que la intel·ligència cultural (CQ) avalua les capacitats dels individus per relacionar-se amb persones de diferents països i cultures, és important comprendre fins a quin nivell afecta les persones que treballen en el sector hoteler. Addicionalment, el procés de globalització actual afecta tots els sectors i indústries del món, però més especialment a la indústria turística. Aquesta, ha experimentat un for procés de globalització, de manera que cal entendre la consciència cultural en el lloc de treball i la importància de la CQ per a la indústria turística. Tenint en compte la importància de la indústria turística per a l’economia espanyola, i particularment, per a les Illes Balears, aquest treball es centrarà en primer lloc en la descripció del marc metodològic per a l’anàlisi de la CQ i la seva aplicació al turisme; i en segon lloc, la realització d’una revisió bibliogràfica de la importància de la formació i la sensibilització interculturals i de la CQ per a la indústria hotelera, analitzant en cas de les Illes Balears mitjançant evidències empíriques. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 33 - Economia ca
dc.subject.other Intel·ligència cultural ca
dc.subject.other Competències interculturals ca
dc.subject.other Globalització ca
dc.subject.other Turisme ca
dc.subject.other Hoteleria ca
dc.title Cultural intelligence in the hospitality industry of the Balearic Islands ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics