Desenvolupament d’un sistema de visió per a l’estació FMS-200

Show simple item record

dc.contributor Burguera Burguera, Antoni
dc.contributor.author Morales Reus, Antoni J.
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-11-20T12:40:39Z
dc.date.available 2020-11-20T12:40:39Z
dc.date.issued 2020-11-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154432
dc.description.abstract [cat] En estudis tècnics com ara el Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (GEEI) es fa servir una gran varietat de material de pràctiques i això suposa un problema: la seva vulnerabilitat en front a un ús inadequat fora de l’horari permès. Un d’aquests materials és l’estació FMS-200 i és per aquest motiu que en el Treball de Fi de Grau (TFG) que es presenta, es proporciona una solució per l’estació FMS-200, situada al laboratori d’automatització de l’Escola Politècnica Superior (EPS) dintre de la Universitat de les Illes Balears (UIB), basada en el desenvolupament d’un sistema de detecció d’intrusió mitjançant visió per computador. El sistema de detecció que es desenvolupa per l’estació FMS-200 està programat amb Python sobre una Raspberry Pi alhora connectada amb una càmera per capturar imatges. Primerament es captura un conjunt per assolir una imatge mitjana i posteriorment imatges que es compararan amb la mitjana per determinar si hi ha intrusió. Addicionalment, s’emparella la Raspberry Pi amb un Controlador Lògic Programable (PLC) del laboratori d’automatització perquè aquest pugui prendre mesures a partir de la informació rebuda des de la Raspberry Pi, com per exemple, accionar una alarma, iniciar un procés, etc. Ara bé, degut a la pandèmia provocada per la COVID-19 que assoleix a la població, s’ha substituït, per motius de seguretat, la connexió amb el PLC per una validació experimental dels diferents tipus de mètodes de detecció que es poden implementar sobre la Raspberry Pi, així com també s’ha reemplaçat la feina presencial al laboratori per una feina segura des de casa suposant un canvi equitatiu i no qualitatiu en el disseny del sistema. Un cop implementat el sistema, s’ha pogut comprovar que el mètode funciona correctament, sent especialment sensible a canvis de lluminositat i tenint en compte que per implementar-lo la càmera encarregada d’enregistrar les imatges ha d’estar en tot moment en una posició estàtica i apuntant sempre al mateix punt que es vol vigilar. Entre les possibles aplicacions que s’abstreuen de la realització del TFG es troben: un sistema de vigilància per qualsevol element dels laboratoris, així com un sistema de seguretat per despatxos i aules entre altres localitzacions. Finalment, entre les conclusions més importants que s’han obtingut del TFG s’extreuen: el fet de ser un sistema de detecció d’intrusió que no es basa en vídeo, és un sistema que no precisa de personal que comprovi en tot moment l’estat, sinó que està totalment automatitzat per evitar la vigilància constant, per tal d’assegurar el millor funcionament possible se suggereix aplicar el sistema en un lloc on la il·luminació estigui controlada per evitar problemes de lluminositat i, per últim, s’aconsegueix un sistema de detecció d’intrusió en el qual els càlculs, per processar les imatges, són senzills i funcionals. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 621.3 - Enginyeria elèctrica. Electrotècnia. Telecomunicacions ca
dc.subject.other Visió per computador ca
dc.subject.other Raspberry Pi ca
dc.subject.other OpenCV ca
dc.subject.other Python ca
dc.title Desenvolupament d’un sistema de visió per a l’estació FMS-200 ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics