Caracterització del pol·len corbicular i determinació de la proteïna crua del pol·len de les espècies vegetals més pol·liníferes de les Balears

Show simple item record

dc.contributor Cursach Seguí, Joana
dc.contributor.author Alpuente Fuster, Natàlia
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-11-24T12:16:49Z
dc.date.available 2020-11-24T12:16:49Z
dc.date.issued 2020-11-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154456
dc.description.abstract [cat] El pol·len i el nèctar constitueixen les dues principals fonts de recompensa floral a canvi del servei de la pol·linització zoòfila. El valor nutritiu del pol·len com a recompensa floral recau principalment en la quantitat de proteïna crua. Així doncs, amb aquest treball es pretén avaluar la proteïna crua del pol·len de les espècies autòctones més pol·liníferes de les Balears mitjançant la tècnica de digestió àcida de Kjeldahl utilitzant el factor de conversió 6,25. A més, s’ha dut a terme un estudi de determinació i caracterització del pol·len corbicular a partir de mostres recollides en 6 apiaris de Mallorca en dues estacions de l’any (primavera i tardor). Els resultats mostren que hi ha major nombre de tipus pol·línics a la primavera respecte a la tardor; per contra no existeixen diferències significatives quant a l’índex de biodiversitat de la primavera i tardor. Les espècies vegetals més representatives pertanyen a les famílies Compositae, Leguminosae, Liliaceae, Cistaceae, Cruciferae, Rosaceae i Fagaceae. El pol·len corbicular de Sinapis arvensis ha resultat tenir un pes i diàmetre més gran, i el de Raphanus raphanistrum ha estat el de menor pes i diàmetre corbicular. Finalment, el contingut de proteïna crua obtinguda ha oscil·lat entre un 14-25%. En definitiva, aquest treball aporta dades sobre la qualitat del pol·len com a recompensa floral a la flora autòctona de Balears, i una caracterització del pol·len corbicular de les espècies pol·liníferes preferides per A. mellifera. ca
dc.description.abstract [eng] Pollen and nectar are the two main floral reward sources in exchange for the service of zoophilic pollination. The nutritional value of pollen as a floral reward lies primarily on the amount of crude protein. Thus, this work aims to evaluate the crude protein of the pollen of the most pollinating native species of the Balearics using the Kjeldahl acid digestion technique and the conversion factor 6.25. In addition, a study of the determination and characterization of corbicular pollen was carried out from samples collectes in 6 apiary across Mallorca in two season (spring and autumn). The results show that there are more pollen types in spring than in autumn; on the contrary, there aren’t significant differences in the index biodiversity of spring compared to autumn. The most representative plant species belonged to Compositae, Leguminosae, Liliaceae, Cistaceae, Cruciferae, Rosaceae and Fagaceae. Corbicular pollen of Sinapis arvensis showed the largest weight and diameter, whereas that of Raphanus raphanistrum was the smallest weight and corbicular diameter. Finally, the crude protein content ranged from 14 to 25%. In short, this work provides data on the pollen quality as floral reward and the characterisation of the pollen corbicular from the most favourite species by A. mellifera. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Pol·len corbicular ca
dc.subject.other Abelles mel·líferes ca
dc.subject.other Apis mellifera ca
dc.subject.other Recompensa floral ca
dc.subject.other Mètode Kjeldahl ca
dc.title Caracterització del pol·len corbicular i determinació de la proteïna crua del pol·len de les espècies vegetals més pol·liníferes de les Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics