Anàlisi de l'efecte del clor de les larves de moscard tigre (Aedes albopictus)

Show simple item record

dc.contributor Miranda Chueca, Miguel Ángel
dc.contributor.author Forteza LLull, Lluís
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-11-24T12:30:51Z
dc.date.available 2020-11-24T12:30:51Z
dc.date.issued 2020-11-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154462
dc.description.abstract [cat] El moscard tigre, Aedes albopictus, és un insecte invasor originari de les zones tropicals del sud-est asiàtic. La primera detecció d'aquesta espècie a Espanya es va produir el 2004, a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i 8 anys després, al 2012, es va detectar a l'illa de Mallorca (Illes Balears). El moscard tigre és una espècie d'interès sanitari, ja que a més de reduir la nostra qualitat de vida per les molestes picades, pot actuar com a vector de arbovirosis com ara dengue, chikungunya o Zika entre d'altres. El millor moment del seu cicle vital per realitzar un control d'aquesta espècie és la seva fase larvària, ja que necessiten aigua per poder desenvolupar-se. La primera acció per al control larvari ha de ser la retirada mecànica dels focus de cria, però en aquells focus de cria que no poden ser eliminats es poden aplicar productes que matin a les larves o modifiquin l'entorn. Hem estudiat l'efecte del clor lliure en la mortalitat directa causada a larves d'Aedes albopictus seguint la metodologia descrita per l'OMS per calcular la CL50 i CL99. Es va emprar la F1 d'una població els ous dels quals van ser recollits en ovitrampes disperses per tot Mallorca. La CL50 ha estat de 65 ppm i la CL99 ha estat de 576 ppm, el que significaria que aplicant 3.6 ml de clor de solució 160 g/l en 1 L d'aigua podríem matar la pràctica totalitat de larves. L'ús de clor per matar larves de moscard tigre hauria d'usar-se en última instància, ja que és un producte generalista no registrat per a aquesta finalitat, però és econòmic i fàcilment accessible al públic en general. ca
dc.description.abstract [eng] The Asian tiger mosquito, Aedes albopictus, is an invasive mosquito original from the tropical areas of Southeast Asia. The first detection of this species in Spain occurred in 2004, in Sant Cugat del Vallés (Barcelona) and 8 years later, in 2012 it was detected on the island of Mallorca (Balearic Islands). The tiger mosquito is a species of sanitary interest, since to reduce our quality of life due to its annoying bites, it can act as a vector for arboviruses such as dengue, chikungunya or Zika, among others. The best time in their life cycle to control this species is its larval phase, as they need water to develop. The first action for larval control must be the mechanical removal of the breeding foci, but in those breeding foci that cannot be eliminated, products that kill the larvae or modify the environment can be applied. We have studied the effect of free chlorine on direct mortality caused to larvae of Aedes albopictus following the methodology described by the WHO to calculate the CL50 and CL99. The F1 of a population whose eggs were collected in egg traps scattered throughout Mallorca was used. The LC50 has been 65 ppm and the LC99 has been 576 ppm, which would mean that applying 3.6 ml of chlorine solution 160 g/l in 1 L of water could kill practically all larvae. The use of chlorine to kill tiger mosquito larvae should be used as a last resort, as it is an unregistered generalist product for this purpose, but is inexpensive and easily accessible to the general public. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Aedes albopictus ca
dc.subject.other Clor ca
dc.subject.other Larves ca
dc.subject.other LC99 ca
dc.subject.other Moscard tigre ca
dc.title Anàlisi de l'efecte del clor de les larves de moscard tigre (Aedes albopictus) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics