Estudis teòrics i cristal·logràfics de l’enllaç calcogen entre radicals

Show simple item record

dc.contributor Frontera Beccaria, Antonio
dc.contributor.author Adrover Forteza, Jaume
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-11-30T11:11:52Z
dc.date.available 2020-11-30T11:11:52Z
dc.date.issued 2020-11-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154556
dc.description.abstract [cat] En aquest treball s’hi troben una combinació de recerca bibliogràfica, anàlisis de dades cristal·logràfiques i càlculs relacionat en el σ-Hole i l’enllaç calcogen. S’han realitzat mapes de potencial electroestàtic i de densitat electrònica, a més de comparar la σ de Hammet amb l’estabilitat del complex per certificar si existeix una relació que en permeti predir el comportament. La investigació es du a terme de amb dues sèries de molècules radicals conegudes com a DTDA (dithiadiazolyl), que incorporen S, i DSDA (diselenadiazolyl), amb Se, i de les seves interaccions amb el BDTA (benzodithiazolyl). En les primeres, hem anat canviant els substituents en -para per avaluar l’efecte de l’àtom calcogen i del grup funcional, mantenint fixa la mateixa molècula DSDA amb que formen el complex. Les dades obtingudes són comparades amb les extretes del Cambridge Structural Database (CSD) per a comprovar els resultats i analitzar les estructures que aquests tipus de complexes adopten en un estat cristal·lí. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 54 - Química ca
dc.subject.other Interaccions no covalents ca
dc.subject.other Enllaç Calcògen ca
dc.subject.other Radicals ca
dc.subject.other Estructures en fase sòlida ca
dc.title Estudis teòrics i cristal·logràfics de l’enllaç calcogen entre radicals ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record