Using choice experiments to value welfare losses induced by coastal impacts. A focus on definition of environmental attributes

Show simple item record

dc.contributor.author Torres Figuerola, Catalina Maria
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2021-03-02T11:56:16Z
dc.date.available 2021-03-02T11:56:16Z
dc.date.issued 2021-03-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155238
dc.description.abstract [eng] The need to develop policies oriented to reducing (or avoiding) negative coastal impacts and to assess their social acceptance makes the use of non-market valuation methods essential in public decision processes. When complexities and uncertainties in ecosystem dynamics impose difficulties to determine the magnitude of coastal impacts, the attention is moved toward the use of stated preference methods. With a focus on eutrophication in the coastal waters of Santa Ponça Bay (Mallorca), this doctoral thesis firstly assesses the suitability of choice experiments (CE) for valuing the eutrophication induced welfare losses of second-home residents. Secondly, it evolves around specific issues related to environmental attribute definition that, despite largely unexplored in the literature, can enhance the CE contribution to policy making in environmental uncertainty contexts. Although being a first attempt in analyzing these topics, it may provide some insights into their policy relevance, helping to consolidate the CE role in decision making. ca
dc.description.abstract [cat] La necessitat d’implementar polítiques encaminades a reduir (o evitar) els impactes costaners negatius i de valorar la seva acceptació social fa essencial l’ús de mètodes de valoració econòmica en els processos de presa de decisions. Quan la complexitat i la incertesa en torn de la dinàmica dels ecosistemes fan difícil determinar la magnitud dels impactes costaners, la mirada es dirigeix cap als mètodes de preferències declarades. Centrada en el fenomen d’eutrofització de les aigües litorals de Santa Ponça (Mallorca), aquesta tesi doctoral adreça, en un primer moment, la idoneïtat dels experiments d’elecció (EE) a l’hora de valorar, per al cas concret dels individus que mantenen una segona residència a la zona, les pèrdues de benestar associades a aquest problema ambiental. En segon lloc, el treball gira al voltant d’aspectes específics relacionats amb la definició dels atributs ambientals que, tot i no haver estat analitzats amb profunditat a la literatura, esdevenen cabdals per a la implementació de polítiques ambientals en un context d’incertesa. Malgrat constituir només una primera passa cap a l’anàlisi d’aquestes qüestions, s’espera que aquest treball ajudi a entendre la seva rellevància en termes de política contribuint a consolidar el paper dels EE en els processos de presa decisions. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 125 ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Experiments d’elecció, Preferències heterogènies, Qualitat de les aigües litorals, Segones residències, Atributs ambientals, Especificació de la funció d’utilitat, Costs externs, Seqüència d’impactes, Eutrofització, Mesura del benestar, Precisió, Eficiència, Anàlisi Monte Carlo ca
dc.subject.other Experimentos de elección, Preferencias heterogéneas, Calidad de las aguas litorales, Segundas residencias, Atributos ambientales, Especificación de la función de utilidad, Costes externos, Secuencia de impactos, Eutrofización, Medida del bienestar, Precisión, Eficiencia, Análisis Monte Carlo ca
dc.subject.other Choice experiments, Preferences’ heterogeneity, Coastal water quality, Second-home residents, Environmental attributes, Utility specification, External costs, Impact pathway, Eutrophication, Welfare measurement, Accuracy, Efficiency, Monte Carlo analysis ca
dc.title Using choice experiments to value welfare losses induced by coastal impacts. A focus on definition of environmental attributes ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 33 - Economia ca
dc.subject.udc 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus ca
dc.subject.ac Economia aplicada. Turisme i valoració econòmica del medi ambient ca
dc.contributor.director Riera Font, Antoni
dc.doctorat Doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient (extingit) ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics