Síntesi i caracterització de xarxes metal·loorgàniques del tipus UiO-66 per al seu ús com a adsorbents

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)