L’orientació professional com a eina fonamental per fomentar la participació i apoderament de l’alumnat: treballar l’autoconeixement i autoestima, i el coneixement de l’entorn

Show simple item record

dc.contributor Alzina Seguí, Pere Jaume
dc.contributor.author Janer Hidalgo, Àngela
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-11-02T11:06:08Z
dc.date.available 2021-11-02T11:06:08Z
dc.date.issued 2020-02-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156002
dc.description.abstract [cat] L’orientació professional en l’etapa de l’educació secundària, molt sovint es redueix a accions puntuals, desvinculades del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. És en aquest sentit, que cal avançar cap a una orientació que ofereixi a l’alumnat eines per desenvolupar-se a nivell personal i vocacional. Cal que les accions que s’implementin amb el Pla d’Acció Tutorial, siguin contextualitzades, significatives i afavoreixin el desenvolupament integral de tot l’alumat. Es presenta aquí, una proposta específica d’orientació personal i vocacional a l’etapa de l’educació secundària que es focalitza en el treball de dos pilars bàsics: l’autoconeixement i l’autoestima, i el coneixement de l’entorn vinculat amb el currículum. D’aquesta manera, es pretén incidir en la participació i apoderament de l’alumnat i, sobretot, en la vinculació de tot el procés d’orientació vocacional i personal, amb el procés d’ensenyament i aprenentatge, fet que implica un treball amb tot el professorat i totes les assignatures. ca
dc.description.abstract [eng] Vocational orientation in the stage of secondary education is often reduced to one-off actions, which are linked to the teaching and learning process of students. It is in this sense that we must move towards an orientation that offers students tools to develop on a personal and vocational level. The actions implemented in the Tutorial Action Plan must be contextualized, meaningful and foster the integral development of all students. It is presented here, a specific proposal for personal and vocational guidance in the secondary education phase that focuses on the work of two basic pillars: self-awareness and self-esteem, and the knowledge of the environment linked to the curriculum. In this way, it is intended to influence the participation and empowerment of the students, and especially the linking of the whole process of vocational and personal orientation, with the process of teaching and learning, which involves working with all the teaching staff and all the subjects. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Orientació professional ca
dc.subject.other Autoestima ca
dc.subject.other Autoconeixement ca
dc.subject.other Coneixement de l’entorn ca
dc.subject.other Participació ca
dc.subject.other Apoderament ca
dc.subject.other Vocational orientation ca
dc.subject.other Self-esteem ca
dc.subject.other Self-awareness ca
dc.subject.other Knowledge of the environment ca
dc.subject.other Participation ca
dc.subject.other Empowerment ca
dc.title L’orientació professional com a eina fonamental per fomentar la participació i apoderament de l’alumnat: treballar l’autoconeixement i autoestima, i el coneixement de l’entorn ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T10:58:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics