Models d'Atenció Primerenca: una revisió de la literatura

Show simple item record

dc.contributor Verger Gelabert, Sebastià
dc.contributor.author Bagur Pons, Sara
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-12-03T09:29:07Z
dc.date.issued 2020-06-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156357
dc.description.abstract [cat] El propòsit de l’Atenció Primerenca es oferir un servei de qualitat per a l’òptim desenvolupament i autonomia dels infants i treballar per la qualitat de vida i el benestar familiar. El model actual d’intervenció està focalitzat en les pràctiques centrades en la família, basades en el desenvolupament de competències familiars, el reconeixement de les fortaleses i el suport a la família i a la comunitat, on els professionals han d’actuar com a col·laboradors per donar resposta a les necessitats dels progenitors. Aquest treball té per objectiu realitzar una revisió sistematitzada de la literatura per analitzar les investigacions empíriques en el camp de l’Atenció Primerenca i identificar aspectes que indueixen a noves investigacions. Es varen seleccionar i analitzar un total de 33 articles. Els resultats mostraren que tot i aplicar el model centrat en la família, hi ha obstacles per desenvolupar pràctiques participatives degut a la carència de formació professional. A més, es precisa major investigació en la relació professional-família, el benestar familiar, el desenvolupament de nous programes i l’actitud dels professionals per millorar la qualitat dels serveis d’Atenció Primerenca ca
dc.description.abstract [eng] The purpose of Early Childhood Intervention is to provide a quality service for the optimal development and autonomy of children and to advocate for quality of life and family wellbeing. The current model of intervention is focused on family-centered practices. These are based on development family competence, on recognising strengths and on supporting the family and community, where professionals must act as partners to respond to parents' needs. This academic work aims to conduct a systematized review of the literature, to analyze empirical research in the field of Early Intervention and to identify aspects that lead to new research. A total of 33 articles were selected and analyzed. The results show that despite family-centered model, there are obstacles to participatory practices due to the lack of professional training. In addition, more research is needed on the professional-family relationship, family welfare, the development of new programs and the attitude of professionals to improve the quality of Early Intervention services. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Baleares
dc.rights All rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Atenció Primerenca ca
dc.subject.other família ca
dc.subject.other desenvolupament professional ca
dc.subject.other qualitat del servei ca
dc.subject.other revisió de la literatura ca
dc.subject.other Early Intervention ca
dc.subject.other family ca
dc.subject.other professional development ca
dc.subject.other percieved quality ca
dc.subject.other literature review ca
dc.title Models d'Atenció Primerenca: una revisió de la literatura ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T10:58:51Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics