Comparativa del model tradicional d'atenció primerenca a CEATTE i model centrat en entorns naturals d'Aproscom a les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Verger Gelabert, Sebastià
dc.contributor.author Fernández Silva, Irene
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-12-03T09:36:58Z
dc.date.issued 2020-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156358
dc.description.abstract [cat] L’atenció Primerenca està present des de fa molt de temps. Hi ha diferents tipus de centres i diferents metodologies, o maneres de veure el desenvolupament dels infants. El centres que se presentaran són dos centres situats a Mallorca, un al centre de Palma i l’altre a Manacor, un poble de l’illa. L’objectiu d’aquest treball es veure les diferències i les similituds entre els dos centres d’Atenció Primerenca a nivell de psicomotricitat/fisioteràpia i a nivell més general, de com és la situació actual de l’Atenció Primerenca a les Illes Balears. A més, per fer l’estudi s’utilitzarà una metodologia qualitativa en la que estan incloses entrevistes a diferents professionals dels dos centres. Els resultats que s’han obtingut de les entrevistes i informació extreta de fonts oficials mostra que les principals similituds entre els dos centres són pel que fa a la visió cap a la infància i la voluntat de canviar les condicions de l’Atenció Primerenca a les Illes Balears. Les diferències marcades que hi ha entre els dos centres és la manera de desenvolupar les sessions de psicomotricitat, ja que al centre està més planificat i té un recorregut; mentre que a la llar és més improvisat ja que no hi ha un material en específic. ca
dc.description.abstract [eng] Early care has been present for a long time. There are different types of institutes and different methodologies, or ways of seeing the development of children. These institutes to be presented are two centers located in Mallorca, one in the center of Palma and the other in Manacor, a village on the island The aim of this job is to see the differences and similarities between the two Early Care Centers in terms of psychomotor skills / physiotherapy and, more generally, in terms of the current situation of Early Care in the Balearic Islands. In addition, a qualitative methodology will be used to carry out the study, which includes interviews with different professionals from the two centers. The results obtained from the interviews and information extracted from official sources show that the main similarities between the two centers are in terms of the vision towards childhood and the desire to change the conditions of Early Care in Balearic Islands. The marked differences between the two centers is the way psychomotor sessions are developed, as the center is more planned and has a route; while at home it is more improvised as there is no specific material. en
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights All rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Desenvolupament motriu ca
dc.subject.other fisioteràpia ca
dc.subject.other problemes de desenvolupament ca
dc.subject.other atenció primerenca ca
dc.subject.other psicomotricitat ca
dc.subject.other entorns naturals ca
dc.subject.other Motor development en
dc.subject.other physiotherapy en
dc.subject.other developmental problems en
dc.subject.other early care en
dc.subject.other psychomotor en
dc.subject.other natural environment en
dc.title Comparativa del model tradicional d'atenció primerenca a CEATTE i model centrat en entorns naturals d'Aproscom a les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T10:58:52Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics